Compartir els nostres documents en línia

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Compartir els nostres documents en línia

Resum: 

Una de les claus de la web 2.0 s'amaga en el fet de compartir. A les entitats ens pot interessar compartir els nostres projectes, amb aquesta fi ens pot ser molt útil pensar com compartir els documents.

Millor que un simple enllaç

Molts de nosaltres, en les nostres webs, hem optat per compartir els documents pujant-los i enllaçant-los. Oferir la documentació d'aquesta manera te avantatges i desavantatges: per una banda, guanyem en senzillesa, per altra, oferim la informació de manera menys atractiva i de manera pública.

Fent servir els serveis per compartir documents, i incrustant-los en la teva web, ajudes a mostrar els teus projectes de manera més atractiva. No es el mateix mostrar un enllaç, que el navegant ha de descarregar i obrir amb un altre programa per llegir el contingut, que mostrar una revista digital amb la nostra maquetació. Posem les coses més senzilles i atractives als nostres visitants virtuals!

Quin escollir?

Podem trobar una gran diversitat de serveis web per allotjar i compartir els nostres documents. En general, tindran característiques similars i ens oferiran opcions similars: comptes gratuïtes, allotjament limitat, possibilitat de compartir de manera privada alguns documents, crear una xarxa d'usuaris amb interessos similars, ...

Sobretot, ens interessen aquelles eines que permeten incrustar documents en les nostres webs: creen un codi html que hem de copiar i enganxar, que es transformarà en el document que volem ensenyar.

En aquest recurs volem parlar-vos de tres eines online que ens ajudaran en la tasca de compartir els nostres projectes a la web 2.0.

Slideshare

Una de les primeres eines que ens pot venir al cap alhora de compartir documents és Slideshare. Aquesta eina permet compartir presentacions (documents de Power Point o Presentacions d'OpenOffice) però també documents de text en els formats més extesos (.odt, .rtf, .pdf .doc, .docx, ...)

Podem decidir quines presentacions son publiques (tothom les veurà) i quines privades (podem definir diferents grups de privacitat). Els documents son descarregables per aquelles persones que tinguin un usuari d'slideshare. No tenim cap límit en el nombre de documents que publiquem a slideshare, tot i que hi ha un a limitació de mida: cada document pot ocupar, com a màxim, 100Mb.

A tall d'exemple: fixeu-vos en aquesta presentació d'slideshare publicada en l'slideshare de Martina Krespo!

Issuu

Issuu és una eina online que ens permet compartir diferents tipus de documents, ja siguin presentacions, documents de text, gràfics,... convertint-los en una revista online. Realitza la conversió dels documents i els presenta en una revista creada amb flash.

Podem decidir en cada un dels documents si volem que es puguin comentar, si poden ser públics o si es poden descarregar. La compta gratuïta no limita el nombre de fitxers que podem allotjar, però cada un d'ells pot pesar, com a màxim, 100Mb

Fixeu-vos com funciona l'issuu amb aquest manual!

Scribd

Scribd és la última eina que mostrarem en aquest recurs. És una eina que, igual que les anteriors, converteix en una presentació de flash els documents que voguem compartir. Ofereix les mateixes possibilitats de privacitat alhora de compartir, i la limitació per cada fitxer és de 100Mb.

La possibilitat que ofereix scribd i que ens pot interessar és la de tenir un lector de documents, una possibilitat que converteix en audio els documents escrits de manera automàtica.

Podeu veure com funciona en aquest manual!

Tutorial Scribd