Crea formularis amb Google Docs

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Autor/a: 
Suport Associatiu i Xavi Aranda (Associació per a Joves TEB)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Crea formularis amb Google Docs

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Resum: 

Una bona forma de conèixer millor els vostres socis o usuaris és elaborant enquestes que us ajudin a recollir els seus suggeriments i opinions. Google Docs us permet crear formularis d’una forma molt senzilla.

Avui en dia els formularis de Google Docs són una de les millors eines per tal de realitzar enquestes i guardar-les en un document. Altres eines tenen limitacions o són molt complicades de fer anar. D'ençà que Google va presentar aquesta eina, han passat anys. Però les últimes modificacions, han simplificat i facilitat molt els processos. I el nou disseny, és molt més intuïtiu que el d'abans. Mitjançant Google Docs, podreu preguntar als vostres socis i sòcies, quines són les seves preocupacions, i així tenir un «feedback» prou important per orientar les vostres accions.

Crea el teu formulari

Per crear el vostre formulari de Google Docs, primer heu d'anar directament a Google Drive. Un cop a la pàgina inicial de Google Drive, podrem crear el nostre formulari anant a "Nou", «Més» i «Formularis de Google». Automàticament anireu a un formulari en blanc.

formulari en blanc

El primer que haurem d’indicar és el seu títol i una introducció general adreçada als nostres destinataris.

Formulari sense descripció

Per defecte, ja apareixerà una primera pregunta que podrem definir omplint els camps següents:

 • Títol de la pregunta.
 • Text d’ajut, que s’usa generalment per a donar indicacions sobre com respondre a la pregunta.
 • Tipus de pregunta. Podrem triar:
 • menus elementsResposta breu: per exemple, el camp nom i cognoms.
 • Paràgraf: per si voleu que expliquin un text més llarg.
 • Caselles de selecció: l’usuari podrà triar diverses respostes.
 • Selecció múltiple: l’usuari triarà una sola resposta d’entre diverses possibilitats.
 • Desplegable: l’usuari podrà triar una resposta dins d’una llista desplegable. S’usa quan les múltiples respostes són massa nombroses per a mostrar-les alhora.
 • Escala: l’usuari triarà un valor (per exemple, una valoració de l’1 al 5).
 • Graella de selecció múltiple: ens permet crear una taula de diversos ítems per tal que l’usuari triï, per a cadascun d’ells, una resposta d'entre diverses possibilitats.
 • Data: perquè l'usuari entri una data, amb el format ja predeterminat.
 • Hora: perquè l'usuari entri una hora amb el format ja predeterminat.

També podrem fer que la pregunta sigui de resposta obligatòria marcant la casella “Obligatòria”, de manera que els destinataris no podran enviar el formulari si no la responen.

Un cop editada la primera pregunta, en podrem anar afegint més prement “Afegeix una pregunta” al menú mòbil de la dreta.

Editar les preguntes

Com hem vist, podem incloure preguntes de resposta oberta (resposta breu i paràgraf) que demanaran a l’usuari una resposta de text lliure. Aquest tipus de preguntes no ens permetrà fer gràfiques ni càlculs a l’hora d’analitzar els resultats però ens pot proporcionar una informació molt valuosa atès que no estem limitant en absolut la resposta de l’usuari, que podrà lliurement comunicar-nos les seves opinions.

També podem incloure preguntes tancades com ara les de selecció múltiple, quadres de verificació i llistes. En aquests casos, apareix per defecte una primera opció (opció 1) on escriurem la primera de les respostes que vulguem proposar a l’usuari. Un cop fet això, podrem anar afegint tantes opcions de resposta com vulgueu, fent clic al camp que apareix sota l’opció que acabem d’editar. Si volem eliminar-ne alguna, clicarem la creu que apareix al costat de cada opció de resposta, tal com es veu a la imatge següent. Google Docs també ens permet incloure, en aquests casos, un camp de text lliure per si l’usuari no està d’acord amb cap de les opcions de resposta que li proposem. Si volem incloure aquesta opció caldrà que marquem “Altres”.

caselles verificació

Les preguntes de tipus desplegable us permeten, a més, fer que l’usuari salti a una secció determinada del formulari en funció de la resposta que triï. Per crear diverses pàgines, caldrà que cliquem “Afegir element” i triem la darrera opció: “Secció”. Un cop tinguem diverses seccions creades, ja podrem marcar l’opció "Vés a la secció segons resposta” i, per a cadascuna de les opcions que proposem, indicar la pàgina de destí. Per marcar aquesta opció, heu d'anar al menú que hi ha al costat de la opció «Obligatòria».

preguntes condicionals

Les preguntes d’escala s’usen generalment per fer que l’usuari puntuï el seu grau d’acord o desacord amb la pregunta plantejada. Podem triar les puntuacions permeses, l’interval mínim de les quals serà de l’0 al 3 i el màxim de l’0 al 10.

escala lineal

Finalment, la quadrícula és útil quan tenim diversos ítems que volem que l’usuari avaluï. Per exemple:

També podreu editar la forma amb què els destinataris veuran el formulari. Per a fer-ho, premereu l’opció "Paleta de colors" que apareix al costat d’”Afegir un element”. S’obrirà una nova finestra on podreu redissenyar el formulari. Al menú d'afegir elements, també podreu afegir vídeos del Youtube i imatges.

Si voleu anar veient l’aspecte que presentarà el vostre formulari, podeu clicar la icona de l'ull que apareix a la franja superior, dreta.

Enviar el formulari

Un cop hagueu acabat de dissenyar el vostre formulari, primer heu d'assegurar-vos que el formulari accepti respostes. Ho podreu veure, a la secció «respostes».

respostes

Per enviar el formulari veure un botó que està a la franja superior a la dreta. Si el cliqueu veureu diferents opcions per compartir el formulari. El formulari el podreu enviar per correu electrònic, copiar l'enllaç del formulari i enviar-lo per les xarxes socials o eines de missatgeria instantània o inserir-lo en una pàgina web mitjançant el seu codi embed.

enviar formulari

Els destinataris només hauran d’omplir el formulari amb els seves respostes i enviar-lo pitjant el botó “Enviar” que apareixerà després de la darrera pregunta. Un cop enviat, les respostes quedaran automàticament incorporades en un full de càlcul que durà el nom que haguem assignat al nostre formulari.

Veure les respostes

Els formularis es desen com a fulls de càlcul. Des de la pantalla inicial de Google Docs, podrem accedir-hi, tant si ja hem rebut respostes com si no. Un cop a dins, podrem anar a l’opció “Formulari” i tornar a editar-lo o a enviar-lo, veure el formulari actiu o bé eliminar-lo.

Des d’aquest mateix menú, podrem consultar el resum de "respostes rebudes", opció a la qual també podrem accedir mentre editem el formulari, anant a “Visualitza respostes” i clicant “Resum”.