Organitza les tasques del teu equip amb Boards

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Boards té tota les funcionalitats d'una eina de gestió de projectes, però integrades dins d'una plataforma de comunicació. Font: iStock. Font: iStock
Boards té tota les funcionalitats d'una eina de gestió de projectes, però integrades dins d'una plataforma de comunicació. Font: iStock.

Organitza les tasques del teu equip amb Boards

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta funcionalitat de Mattermost permet gestionar els fluxos de treball assignant tasques i límits de temps.

Mattermost és una plataforma de col·laboració en equip que permet a les organitzacions treballar de manera efectiva. Una de les característiques clau d’aquesta eina són els 'boards' o taulers, que permeten organitzar i gestionar tasques, projectes i fluxos de treball de manera visual.

Boards proporciona una forma intuïtiva i flexible de supervisar el progrés de diferents tasques i fomentar la col·laboració entre les membres de l'equip, integrant l’organització de la feina i la comunicació interna a la mateixa plataforma.

En aquesta guia us expliquem com utilitzat la funcionalitat Boards de Mattermost i com integrar-la amb altres plataformes i eines

Crear un tauler

Per a començar a utilitzar Boards a Mattermost el primer que s'ha de fer és crear un tauler. Per fer-ho t'has de dirigir a la pàgina principal del teu equip a Mattermost i seleccionar el menú desplegable a la cantonada superior esquerra. Allà, cal clicar a l'opció "Crear nou board".

Quan es crea un tauler és important donar-li un nom significatiu i descriptiu per ajudar a les membres del nostre equip a entendre ràpidament el propòsit i el contingut del 'board'. També pots afegir una descripció per a donar més detalls sobre el contingut del tauler. Aquesta descripció pot incloure instruccions, pautes o qualsevol informació rellevant per a l'equip.

A més, en crear un tauler, se li pot assignar una categoria, és a dir, una etiqueta que permeti organitzar tots els nostres 'boards' de manera més eficient. Les categories poden ser 'Projectes', 'Recursos' o 'Equip', entre altres. Aquesta classificació ajuda a tenir una vista general i ordenada de tots els taulers i a trobar ràpidament el que es necessita.

Afegir columnes al tauler

Una vegada s'ha creat el tauler, cal afegir-hi columnes per començar a estructurar la informació. Les columnes representen diferents etapes o categories en el flux de treball. Per exemple, es poden afegir columnes com ara 'Per fer', 'En progrés' i 'Completat' per seguir el progrés d'un projecte.

Per afegir una columna, només cal clicar al botó 'Agregar columna' dins del tauler. A més, les columnes es poden personalitzar establint límits de treball en progrés, fet que contribueix a mantenir un flux de treball equilibrat i evitar la sobrecàrrega de tasques.

'Boards' també permet assignar membres de l'equip a cada columna per a indicar qui és responsable de cadascuna de les tasques, fet que fomenta la transparència. Les columnes es poden reordenar arrossegant-les i deixant-les anar en l'ordre que es desitgi per així personalitzar l'estructura del tauler segons les necessitats i preferències.

Administrar les targetes d’un tauler

Les targetes són els elements individuals que representen les tasques, els projectes o qualsevol altre contingut que es vulgui gestionar en el 'board'. Cada targeta forma part d'una de les columnes creades i representa una unitat de treball.

Per afegir una targeta, només cal clicar al botó 'Agregar targeta' dins de la columna corresponent. Un cop s'ha creat la targeta, es recomana assignar un títol descriptiu a la unitat per a indicar la tasca o el projecte al qual pertany. A més, també es pot proporcionar una descripció més detallada de la targeta incloent instruccions, notes o qualsevol altre contingut rellevant.

Les targetes de Boards contemplen un alt nivell de personalització, permetent assignar-les a una membre concreta de l'equip, establir una data de venciment de la tasca o unitat de treball i adjuntar arxius per tenir tota la informació necessària en un sol lloc. Les targetes també es poden moure d'una columna a una altra per a reflectir el progrés de cadascuna de les tasques arrossegant-les a la columna corresponent. De la mateixa manera, les targetes es poden reordenar dins d'una columna per a prioritzar-les o reflectir la seva importància relativa.

És important recordar també que els Boards de Mattermost són eines col·laboratives i, per tant, les membres de l'equip poden comentar a les targetes per a discutir detalls, aclarir dubtes o proporcionar actualitzacions. Aquesta comunicació centralitzada evita la dispersió d'informació en diferents canals o eines. A més, també es pot mencionar a altres companyes d'equip utilitzant els comandaments '@ + nom d'usuària' als comentaris per introduir una membre de l'equip en la conversa que es desitgi.

Personalitzar i organitzar

Per adaptar els 'boards' a les nostres necessitats i fer l'experiència d'usuària més agradable, Mattermost permet personalitzar els nostres taulers, per exemple, canviant el color de fons d'una columna per a ressaltar-la o assignar-li un significat específic. D'aquesta manera, es poden identificar ràpidament les columnes importants o les que requereixen atenció especial.

Una altra de les opcions de personalització permet crear filtres personalitzats per a veure targetes específiques en un tauler per poder filtrar per membre de l'equip assignat, etiquetes, estat de la targeta o qualsevol altre criteri rellevant.

Integració amb altres eines

Mattermost té la capacitat d'integrar-se amb altres eines i serveis que s’utilitzen en molts entorns de treball, fet que permet enllaçar i sincronitzar els ‘boards’ amb altres plataformes.

Per a integrar Mattermost amb altres eines es recomana aprofitar les integracions natives disponibles a la plataforma, que inclouen eines de gestió de projectes com ara Jira, Trello o Asana, eines de seguiment de problemes com GitHub o GitLab, i eines de planificació com Google Calendar.

La integració amb aquestes eines permet vincular targetes o columnes dels taulers amb elements corresponents a una eina externa. Per exemple, es pot enllaçar una targeta de ‘Boards’ amb un problema de GitHub o una tasca de Jira. Això facilita l'accés ràpid a la informació rellevant i garanteix que totes les membres de l'equip estiguin al corrent dels canvis o actualitzacions en temps real.