Què és Decidim i com funciona?

Colectic - Informàtic
Imatge del vídeo de Decidim Font: Decidim
Imatge il·lustrativa de la plataforma Decidim

Què és Decidim i com funciona?

Colectic - Informàtic
Resum: 

Decidim és una plataforma de participació ciutadana que facilita l'autoorganització de les entitats i institucions. Us expliquem com utilitzar-la.

Decidim és una plataforma ciutadana construïda amb programari lliure que s'utilitza per fer processos democràtics participatius a les organitzacions. L'eina pot ajudar a ciutadania, entitats i institucions públiques a auto-organitzar-se democràticament a tots els nivells, i ofereix les següents funcionalitats:

  • Espais de participació perquè les organitzacions i els participants facin propostes i prenguin decisions en assemblees i processos participatius.
  • Components perquè els participants i els espais interactuïn com propostes, votacions o trobades.
  • Altres funcionalitats com ara els butlletins o les notificacions mòbils.

Hi poden accedir:

  • Usuaris visitants, que poden veure i compartir els continguts.
  • Usuaris registrats, que poden donar el seu suport, comentar, inscriure's i crear iniciatives.
  • Usuaris verificats, que també poden votar i signar propostes.

Com registrar-se?

  • A partir d'un compte existent.
  • Omplint el formulari i confirmant el registre a través del correu electrònic.
  • El procés de verificació pot implicar un tràmit per confirmar el padró municipal en el cas que es faci servir per a ajuntaments.

Com a plataforma de programari lliure, té una comunitat al voltant que ofereix suport i debat sobre les possibles millores. Podeu accedir-hi aquí.

Ajuntaments com el de Barcelona ja l'utilitzen i també entitats com ara Som Energia o Lafede.cat.

Podeu accedir aquí al codi de la plataforma o provar-la amb aquesta demo en línia.

Iniciatives com cercles.coop faciliten la instal·lació per a entitats federades.

Processos participatius

Una organització o institució pot crear un procés de participació accedint a processos i a editar. Des d'aquí podrà administrar els processos, combinar-hi components com trobades o votacions i articular-los en diferents fases.

Les persones participants podran seguir el procés, rebre avisos quan hi hagi interacció i participació d'altres persones, assistir a les trobades si són públiques i exercir el seu dret a vot, entre moltres d'altres opcions.

Per exemple, un procés pot servir per escollir les persones membres d'un consell o per fer un pressupost participatiu. També podeu configurar el procés de manera que en una primera fase es permeti la presentació de propostes, en una segona la votació d'aquestes i en una tercera la visualització dels resultats.

Els processos estan formats almenys per quatre fases: una d'informació per posar en coneixement de la ciutadania l'objecte a deliberar, la de debat en què es recullen propostes i es delibera, la fase de retorn en què es comuniquen les decisions preses i la de seguiment per conèixer quin és l'estat de les actuacions consensuades. Podeu anar seleccionant les fases que han de ser visibles segons avancin els processos.

Òrgans de participació

Com a organització o institució, també podeu accedir a assemblees i nova assemblea a mode d'òrgan de participació. Per exemple, es pot crear per formar un grup de treball, un consell o un comitè, que es reunirà de forma periòdica. S'hi poden combinar components com trobades geolocalitzades, afegir comentaris o compartir l'ordre del dia i l'acta, si així es considera oportú.

Consultes i jornades

També podeu organitzar consultes, espais per articular referèndums mitjançant un sistema de vot electrònic segur i mostrar els resultats, a més de generar discussions i debats al voltant de la votació. D'altra banda, té la possibilitat d'organitzar jornades geolocalitzades.

Iniciatives

Les persones que hi participen tenen l'opció de promoure iniciatives accedint a nova iniciativa des del panell de control. Es pot definir la trajectòria i l’objectiu de manera col·laborativa, recollir suports, debatre, difondre la iniciativa i definir els punts de trobada per a la recollida de signatures o per la realització de debats oberts a altres membres de l’organització.

Components

Decidim té una estructura modular i es construeix combinant els diferents components dins dels espais esmentats anteriorment segons les necessitats de cada procés o organització. S'afegeixen a l'apartat components que apareix dins dels espais i seleccionant el tipus de component al desplegable Afegir components. Un cop configurat el component es pot activar clicant al tic des del panell de control.

Us detallem els components més rellevants:

Propostes: permet als participants crear una proposta utilitzant un assistent de creació, comparar-la amb les existents, publicar-la a la plataforma i incloure informació addicional com geolocalització o adjuntar documents i imatges. A més, amb la proposta-incubadora es poden crear propostes col·laboratives.

L'organització ha de crear aquest component i configurar-lo amb límit de propostes per a participants o habilitació de documents adjunts i adhesions, entre d'altres opcions. Un cop publicat, els participants hi podran accedir des del menú del procés participatiu i crear la seva proposta des del seu usuari. També es poden crear propostes com a administració. Per respondre a les propostes i acceptar-les o rebutjar-les haureu de clicar a la icona de la bafarada de la proposta concreta. Per a més detalls sobre com crear propostes podeu mirar aquest vídeo.

Votacions: ofereix a les organitzacions la possibilitat d’activar diferents sistemes de votació o suport sobre les propostes.

Resultats: serveix per convertir propostes en resultats i donar respostes oficials a la seva acceptació o rebuig, fusionant diverses propostes en un sol resultat.

Rendició de comptes: ofereix la possibilitat de subdividir els resultats en projectes, definir i aplicar estats de progrés entorn de la seva implementació, així com mostrar el grau d'implementació dels resultats agrupats per categories i abast.

Trobades: ofereix a les organitzacions i als participants la possibilitat de convocar reunions, definir lloc i hora, registrar i limitar el nombre d’assistents, definir l’estructura i els continguts d’una cita o trobada presencial, així com de publicar-ne les actes i les propostes resultants.

Per gestionar-les s'ha de començar per crear el component i fer la configuració principal, que inclou el text introductori, l'habilitació o no de comentaris i el posicionament en el menú de l'espai. Posteriorment es podran afegir noves trobades, amb la corresponent ubicació, que poden ser privades o públiques. Per a més detalls sobre com fer una trobada podeu veure aquest vídeo.

Textos participatius: permet dividir un document de text en diverses propostes o resultats i, inversament, compondre i visualitzar un text unificat partint d’una col·lecció de propostes o resultats.

Altres funcionalitats

A més, hi ha altres components amb funcionalitats complementàries com:

Conferència: permet a una organització crear un lloc web per a un gran esdeveniment unint tot una sèrie de trobades predefinides (xats, tallers, etc.), creant un programa unificat i gestionant l’assistència.

Enquestes: es pot utilitzar per dissenyar i publicar enquestes i per mostrar i descarregar els seus resultats.

Per crear-les primer hem d'omplir la configuració global amb el text introductori i si voleu que els usuaris no registrats puguin contestar. Posteriorment es poden afegir amb la icona del llapis i anar afegint preguntes amb respostes curtes o llargues, opcions úniques o múltiples. Per a més detalls sobre com crear i gestionar enquestes podeu mirar aquest vídeo.

Sorteig: permet escollir un número de propostes amb procediments aleatoris, però reproduïbles, que garanteixen distribucions no esbiaixades i uniformes.

Comentaris: permet als usuaris afegir comentaris, identificar el comentari com a favor, en contra o neutral en relació amb l’objecte comentat, votar comentaris, respondre-hi i rebre notificacions sobre les respostes.

Pàgines i blogs: Amb pàgines podeu crear pàgines informatives amb text enriquit, imatges i vídeos. El component blog permet la creació de missatges o notícies, i navegar cronològicament per ells.

Notificacions: permet seguir qualsevol espai o component per rebre actualitzacions cada vegada que es produeixin.

Butlletí: permet enviar correus electrònics a totes les persones registrades en la plataforma.