Teixidora: com documentar de forma col·laborativa un esdeveniment

Colectic - Informàtic
Fils entrecreuats. Font: Anita Smith (Pixabay)
Fils entrecreuats. Font: Anita Smith (Pixabay)

Teixidora: com documentar de forma col·laborativa un esdeveniment

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta plataforma recull documentació d'esdeveniments, organitzacions i projectes de l'Economia Social i Solidària. Us expliquem com funciona.

Teixidora.net recull des del 2016 documentació d'esdeveniments, projectes, organitzacions, cursos i processos participatius de l'entorn de l'Economia Social i Solidària i ja aplega apunts de 494 sessions d'esdeveniments. El projecte facilita la presa d'apunts col·laboratius en obert, generant una cartografia d'actors i una relació semàntica entre els continguts per a una cerca més eficaç.

Impulsada pel Grup d'activitat cooperativitzada Teixidora, amb el suport de wikis.cc i mitjançant l'ús dels pads de l'associació La Mar de Bits, ha generat una xarxa de relat col·lectiu que continuarà teixint-se gràcies a les organitzacions i les persones.

Us expliquem com funciona la cerca i com documentar col·laborativament un esdeveniment.

A més, hi podeu participar també a tavés del TeixiRepte, que facilita la col·laboració per completar continguts que no existeixen. Actualment, Teixidora té dos reptes: FemBlaus, sobre tots els continguts que s'han mencionat als esdeveniments i que falta crear, i femLiles, per crear organitzacions i projectes específicament feministes.

La cerca

Hi ha diverses maneres d'arribar a la documentació:

 • Seguim fils és una manera d'accedir als continguts a partir d'un tema. Entre els temes, s'hi pot trobar feminismes, crisi del covid-19, gènere i tecnologia, internet de les coses, participació política, MWC i alternatives, i AuTec i educació.
 • Per paraules clau. Procomú, Economia Social i Solidària, documentació o municipalisme són algunes de les 775 paraules claus que té la plataforma.
 • Explorant les subportades per projectes, persones, organitzacions o publicacions.
 • Utilitzant el cercador.
 • Geolocalitzant els esdeveniments, les organitzacions o els projectes amb el mapa.
 • Buscant els esdeveniments per any de realització.

Abans de documentar l'esdeveniment

Si organitzeu un esdeveniment i el voleu documentar, podeu seguir la guia de Teixidora. També podeu contactar el GAC Teixidora de femProcomuns a teixidora@femprocomuns.coop.

Abans, però, caldrà:

 • Definir per què voleu documentar-lo.
 • Escollir els mitjans que vulgueu utilitzar: decidir si es volen prendre apunts, recollir les presentacions i documents, i afegir fotografies i/o vídeos.

Crear l'esdeveniment

Hi ha dues maneres de crear la pàgina de l'esdeveniment:

 • Des del calendari. La pàgina es pot generar automàticament si l'esdeveniment surt en algun dels calendaris que el bot d'agendes de Teixidora segueix. Si és així cal clicar l'agenda i Import perquè es crei una pàgina amb la informació que conté el calendari. Quan la pàgina estigui creada, cal clicar Accions i Modificar per completar la informació.
 • Manualment. Cliqueu Afegir a l'esquerra del menú superior i escolliu l'opció Esdeveniment. S'han d'omplir les dades bàsiques i prémer el botó Desar.

Obrir el pad

Per obrir el pad, primer caldra triar l'eina. Teixidora proposa aquestes opcions:

El primer pas serà donar nom al pad i fer servir una nomenclatura que sigui útil per organitzar documents en un futur. A dalt de tot hi anirà l'identificador de la sessió i el repartiment de tasques, si s'escau, amb el nom de cada persona encarregada.

Un cop el tingueu l'haureu d'enllaçar a la pàgina de l'esdeveniment.

 • Obriu la pàgina de l'esdeveniment cercant-lo al buscador o a l'apartat Seguim fils.
 • Cliqueu Accions i Modifica per editar la pàgina.
 • Aneu a Documentació i cliqueu Afegir apunts.
 • Enganxeu l'URL del pad a URL apunts.
 • Deseu la pàgina.

Si l'esdeveniment té múltiples sessions com és el cas d'unes jornades, caldrà crear una pàgina general i després una pàgina i un pad per a cada sessió. En aquest cas el procés s'ha automatitzat. Cal fer un full de càlcul amb la llista de les sessions i la informació (dia, hora, canal, participants...).

Caldrà convertir el full de càlcul en un document separat per comes (format CSV) i importar-lo des d'un formulari de Teixidora, des d'on triarem directament l'estructura dels pads. D'aquesta manera, es crea automàticament una pàgina i un pad per a cada sessió.

Organitzeu-vos, apuntaires!

El repartiment de tasques pot ser espontani o definit prèviament. Teixidora proposa uns rols per facilitar l'organització dels apuntaires:

 • Apuntaire o relator/a: pren apunts del que es diu (millor si hi ha dues persones que es puguin anar rellevant).

 • Bussejador/a: comprova noms de persones, projectes o organitzacions mencionats i els corregeix, i busca enllaços i referències que enriqueixin els apunts.

 • Buidaire o extractor/a: va posant els continguts estructurats a la part inferior del pad. Pot detectar i llistar, per exemple, projectes mencionats, aportacions de diagnòstic o prepositives (millor si hi ha dues persones que puguin fer aquesta tasca).

Estructurar el pad

El pad ha d'estar estructurat en aquestes seccions o etiquetes predefinides i omplert amb els paràmetres corresponents:

 • S'hi ha dit (Coses significatives que s'han dit).
 • Conclusions (Conclusions a les quals s'arriba).
 • Acords (Acords presos en aquest esdeveniment).
 • Tasques a fer (Tasques que s'ha previst fer).
 • Temes pendents (Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments).
 • Preguntes obertes (Preguntes que queden obertes).
 • Alternatives (Identificació d'alternatives existents).

D'aquesta manera, el bot podrà extreure la informació de les etiquetes que pot identificar i col·locar-la en el camp corresponent de la pàgina de l'esdeveniment.

El dia D

Durant l'esdeveniment, Teixidora aconsella el següent:

 • Informar del procés de documentació, adjuntant al programa el pad de cada sessió, convidant les persones assistents a documentar-lo col·laborativament i fent el repartiment de tasques si s'escau. També es pot fer visible l'URL del pad a l'espai on es fa l'esdeveniment amb cartells.
 • Dinamitzar la col·laboració. Completar només quan calgui, respectar els temps dels apuntaires i no ocupar la mateixa línia que està sent escrita, demanar ajuda o relleu a través del xat si només hi ha una persona que està escrivint, i parar atenció si cal fer relleus o assumir tasques desateses.
 • Preveure la recopilació de la resta de documentació. Per les fotografies i el vídeo es pot proposar una categoria a Wikimedia Commons i posar la URL juntament amb la del pad o fer una etiqueta compartida a Archive.org. És important recollir les presentacions dels participants, que també es poden publicar a Archive.org.

Després de l'esdeveniment

Després de revisar el pad i repassar el format de les seccions i etiquetes (metadades) i els paràmetres (resultats), separats per comes, cal fer passar el bot.

 • Cliqueu Accions i Modifica a la pàgina de l'esdeveniment (o a cada pàgina d'una sessió del mateix si n'hi havia vàries).
 • Aneu a Apunts en obert i desplegueu Importar amb el bot.
 • Deseu la pàgina.

Un cop els apunts estiguin a la wiki, els continguts estructurats permetran la cerca horitzontal entre pàgines a través dels enllaços, però perquè les cerques siguin efectives les paraules han d'estar escrites correctament. Per això, cal fer passar també el bot corrector:

 • Cliqueu Accions i Modifica a la pàgina de l'esdeveniment.
 • Aneu a Apunts en obert, desplegueu Corregir automàticament els apunts importants i cliqueu Activar.
 • Reviseu les correccions i si cal corregiu-les manualment.
 • Marqueu-ho com a corregit.

Faltarà incrustar la resta de la documentació.

 • Cliqueu Accions i Modifica a la pàgina de l'esdeveniment.
 • Aneu a Documentació i afegiu presentacions, vídeos i/o àudios.
 • Deseu la pàgina.

Per acabar, podeu millorar el buidat semàntic:

 • Cliqueu Accions i Modifica a la pàgina de l'esdeveniment.
 • Aneu a Buidat continguts i milloreu l'estructura semàntica.
 • Deseu la pàgina.