Nova convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB

Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB

Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

El Fons de Solidaritat de la UAB permet finançar projectes de cooperació internacions i educació pel desenvolupament de l’estudiantat, PAS i PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) obre la convocatòria del Fons Solidaritat de la UAB per tal de promoure la creació de projectes de cooperació internacional i educació pel desenvolupament duts a terme per membres de la UAB. El Fons de Solidaritat UAB es finança gràcies al referent internacional del 0,7% del seu pressupost. Així doncs existeixen dues convocatòries diferents: Convocatòria XXXIV per a PDI i PAS i la Convocatòria E2016-2017.

La Convocatòria XXXIV per a PDI i PAS manté la filosofia de les edicions anteriors i distingeix dues línies d’ajut. La línia 1 està emmarcada en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i prioritza projectes de cooperació interuniversitària orientats a l’enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, i a la millora de la gestió universitària.

La línia 2 se situa en l'àmbit de l’educació per al desenvolupament i tracta d’incentivar propostes enfocades a la promoció del coneixement crític i la integració de continguts i eines amb pauta d’educació transformadora als estudis de la UAB. Hi tenen cabuda, per exemple, actuacions encaminades a la transversalització en la docència de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’obrirà el dia 11 de gener i finalitzarà el 24 de febrer de 2017.

Per altra banda, la Convocatòria E2016-2017pretén fomentar la participació de l’estudiantat de postgrau, màster i doctorat en projectes i altres iniciatives de cooperació universitària en països del Sud o d’educació per al desenvolupament que estiguin directament vinculades als seus estudis en curs. Es valoraran especialment aquelles propostes emmarcades en projectes de la UAB més amplis i les accions de recerca relacionades amb estudis de màster o de doctorat.

El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’obrirà el dia 11 de gener i finalitzarà el 31 de març de 2017.

Les bases reguladores de les dues convocatòries, així com els formularis de sol·licitud corresponents, ja es troben disponibles en aquest enllaç.

L’equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. Per a més informació, podeu contactar amb l'Àrea de Cooperació i EpD al 93 581 40 41 o bé a fas.cooperacio@uab.cat.

Afegeix un comentari nou