Noves convocatòries d'ajuts per a projectes universitaris de cooperació i solidaritat

Fundació Autònoma Solidaria
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Noves convocatòries d'ajuts per a projectes universitaris de cooperació i solidaritat

Fundació Autònoma Solidaria

Resum: 

La UAB, la UdL i la UPF tenen oberts els períodes de presentació de sol·licituds per rebre finançament per a projectes de cooperació per al desenvolupament a països del sud i projectes solidaris a Catalunya i a l'estat.

Les oficines de voluntariat i cooperació de les universitats gestionen els fons econòmics que cada institució destina a projectes de solidaritat, cooperació per al desenvolupament i educació per al desenvolupament. Durant els primers mesos de l'any, s'obren a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a la Universitat de Lleida (UdL) i a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) els períodes perquè grups de recerca, professorat i/o alumnat, depenent de cada cas, presentin projectes. En cas de ser seleccionats, rebran ajudes al finançament per desenvolupar-los.

UPF Solidària: La Pompeu Fabra destinarà el 2016 un total de 40.000 euros, a través de la UPF Solidària, a projectes de solitaritat. La convocatòria està adreçada a membres de la comunitat universitària i alumni i les sol·licituds poden presentar-se fins el 15 de gener a les 14.00h.

Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL: Fins l'11 de març de 2016, la comunitat de la UdL pot presentar projectes per rebre el finançament en una de les tres línies que proposa la ODEC: A) Enfortiment dels sistemes universitaris de països del Sud. B) Sensibilització i promoció de l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament a la UdL i a Lleida. I C) Aprofundir en el coneixement de la realitat local envers el quart món.

Els equips poden estar formats per persones externes a la universitat, però és requisit essencial que, com a mínim, una, que encapçalarà la sol·licitud, sigui membre de la comunitat. Les bases estan disponibles en aquest enllaç.

Fundació Autònoma Solidària (FAS): La UAB, a través de la FAS gestiona el Fons de Solidaritat amb què finança, cada any, projectes de cooperació amb països del Sud i d'Educació per al Desenvolupament. Obra dues convocatòries. Una està destinada a PAS i PDI que alhora distingeix dues línies d'ajuts. D'una banda, en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament (línia 1), es prioritzen els projectes de cooperació interuniversitària orientats a l'enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, i a la millora de la gestió universitària. De l'altra, en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament (línia 2), s'incentiven les activitats dirigides a la promoció de coneixement crític i a la introducció de continguts i d'eines amb enfocament d'EpD en els estudis de la UAB. En aquestes dues línies, el termini finalitza el 26 de febrer.

En segon lloc, obra una línia destinada a alumnat de postgrau, màster i doctorat en projectes i de cooperació universitària en països del Sud o d'educació per al desenvolupament que estiguin directament vinculades als seus estudis en curs. El termini de presentació acaba en aquest cas el 31 de març.

En aquest enllaç es poden consultar les especificacions de totes les convocatòries.

Exemples d'èxit

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) compta també amb una oficina homòloga, el Centre de Cooperació per al Desenvolupament. Des del curs passat han impulsat un mapa interactiu on consultar les iniciatives dutes a terme per membres de la UPC amb el suport del CCD, com ara un projecte a Bolívia per l'abastament i el sanejament d'aigües en les comunitats rurals de la conca de capçalera del riu Pilcomayo, un de desenvolupament de metodologies de disseny de màquines adaptades a comunitats en desenvolupament a l'Equador, un altre de reconstrucció d'habitatges i rehabilitació de l'escola de Bhimphedi, Nepal, en resposta als terratrèmols; entre molts altres exemples.

En el cas de la FAS, Nicaragua és un dels països amb el qual hi ha hagut una relació de cooperació més consolidada per part de la UAB. Des de la signatura del conveni de col·laboració amb la "Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua" l'any 2000, s'han dut a terme nombroses iniciatives de cooperació universitària, i en destaquen les tres edicions del mestratge en medi ambient i el posterior desenvolupament d'un programa de doctorat en medi ambient a la UNAN-Managua.

L'èxit de la cooperació veterinària entre la UAB i la Universitat de Makerere, a Uganda, és un altre exemple de projecte que contribueix al desenvolupament conjunt de països del sud.

Contingut relacionat:

Marca la casella pel 0,7% en fer la matrícula universitària

Tres estudiants de l'ESAB emprenen un projecte per millorar la realitat agrícola de Sumbawa

Guatemala i Nicaragua, projectes d'èxit del Fons de Solidaritat

Afegeix un comentari nou