Marca la casella pel 0,7% en fer la matrícula universitària

 • Part de la comunitat de l'illa d'Azizakpe, a la costa de Ghana, amb qui la FNB de la UPC ha desenvolupat una barca per a la mobilitat (Font: CCCD)

  Part de la comunitat de l'illa d'Azizakpe, a la costa de Ghana, amb qui la FNB de la UPC ha desenvolupat una barca per a la mobilitat (Font: CCCD)

 • Grup de treball d'un projecte a Guatemala finançat amb el Fons de Solidairtat (Font: FAS)

  Grup de treball d'un projecte a Guatemala finançat amb el Fons de Solidairtat (Font: FAS)

 • Una dona africana (Font: CCCD)

  Una dona africana (Font: CCCD)

 • Taller amb joves en el marc d'un projecte de cooperació finançat pel Fons de Solidaritat (Font: FAS)

  Taller amb joves en el marc d'un projecte de cooperació finançat pel Fons de Solidaritat (Font: FAS)

Fer una aportació econòmica per col·laborar amb projectes de cooperació amb països del sud és possible per als estudiants en el moment de fer la matrícula. Comença la campanya pel 0,7%!

Cada universitat disposa d'un sistema propi per recaptar i distribuir les aportacions econòmiques de la comunitat universitària que es destinaran a projectes solidaris i de cooperació. El punt comú entre tots els sistemes i universitats és que ara comença el període en què l'alumnat es matricula per al curs vinent i s'engega, en conseqüència, la Campanya del 0,7%.

Pel que fa a estudiants, poden marcar la casella quan fan la matrícula universitària. En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per exemple, marcar la casella significa que l'estudiant farà una aportació d'uns 5€. A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en canvi, marcar la casella significa fer una aportació voluntària de 15€. La Universitat Rovira i Virgili (URV) facilita l'opció d'aportar 6€ en el moment de fer l'automatrícula.

Professorat i personal administratiu també poden col·laborar-hi, tot i que el mecanisme és diferent ja que són col·lectius no vinculats al procés de matriculació. En el seu cas, l'aportació econòmica passa per fer una aportació des de la nòmina de manera anual o mensual.

A què es destinen els diners?

Les respectives fundacions i oficines de cooperació per al desenvolupament i voluntariat de les universitats són les encarregades de gestionar la suma d'aportacions. Poden destinar-se a tres tipus d'accions: projectes de cooperació per al desenvolupament, finançament de voluntariat i campanyes de sensibilització i resposta davant de situacions d'emergències.

Les universitats obren les convocatòries de projectes a les quals PDI, PAS i estudiants poden presentar-hi propostes. L'òrgan encarregat la resoldrà i determinarà la quantitat que pertoca als projectes seleccionats.

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC dóna suport a vora d'una vintena de grups universitaris que treballen per incorporar la vessant social, col·laborativa i ecològica als diferents camps d'estudi de la universitat (arquitectura, agricultura, enginyeria, etc.). També duen a terme formació, cogestionen el Programa Reutilitza i gestionen el concurs de fotografies Imatges del Sud, entre d'altres activitats de sensibilització.  El curs 2013 – 14, d'un total de 55.471 de persones matriculades, 5.490 van optar per adherir-se a la campanya del 0,7% que van permetre finançar més de 30 projectes.

En el cas de la UAB, l'àrea de Cooperació per al desenvolupament queda encabida en la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que gràcies al Fons de Solidaritat generat amb les aportacions del 0,7 i altres, permetrà finançar 10 projectes de cooperació universitària per al desenvolupament i 5 projectes d'estudiants de màster i doctorat.

Projectes de quin tipus? 

A Guatemala, el president Otto Pérez Molina va retornar la propietat de les terres a famílies indígenes després de 2 anys; lluita que va comptar amb la participació d'un projecte subvencionat amb el Fons de la UAB. A la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAM – Managua), amb el treball conjunt amb el Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB i el suport del Fons, es va crear un màster ambiental per a la millor formació dels seus estudiants que permetrà la visita d'un d'ells al campus de Bellaterra el curs vinent. La Comunitat d'Huapra, als Andes Peruans, compta ara amb un millor model agrari i sostenible després de la participació de la Universitat de Lleida (UdL). Els grups emmarcats en el CCCD durant el 2014 han impulsat projectes de tractament d'aigua a l'Índia, de comerç just d'or al Perú i d'impuls de servei elèctric a Ghana, entre d'altres iniciatives.

Els recursos també s'utilitzen per donar resposta a situacions d'emergència, com ara la viscuda al Nepal després dels episodis sísmics dels dies 27 d'abril i 12 de maig.

Comentaris

En el cas de la Universitat de Barcelona (UB), marcar la casella significa que l'estudiant fa una aportació de 5€, que gestionem des de la Fundació Solidaritat UB amb la finalitat d'impulsar tant projectes de cooperació universitària al desenvolupament com activitats per a l'acció social contra la pobresa a casa nostra.

En l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament s'inclouen, per exemple, un curs sobre protecció dels drets humans amb la Universitat d'Al-Quds, que realitzem amb Novact; un màster en desenvolupament rural i cooperació amb la Universitat Gaston Berger de Sant-Louis (Senegal), dut a terme amb Món-3, i el suport al desenvolupament de polítiques públiques municipals amb la Universitat d'Oujda (Marroc).

En l'àmbit de l'acció social contra la pobresa a casa nostra, la Fundació Solidaritat UB impulsem, entre d'altres, un programa d'intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i un programa d'agricultura urbana i horts socials a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Afegeix un comentari nou