Programes d’asil i migracions: Digital Welcome i Wemin com a exemples de bones pràctiques

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
Per presentar-se a una convocatòria de la comissió europea, cal tenir en compte que s’ha de participar amb una xarxa d’entitats europees especialitzades en la mateixa temàtica. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Per presentar-se a una convocatòria de la comissió europea, cal tenir en compte que s’ha de participar amb una xarxa d’entitats europees especialitzades en la mateixa temàtica. Font: Unsplash.
Europa compta amb 22 milions de persones migrades i Catalunya amb 1,2 milions. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Europa compta amb 22 milions de persones migrades i Catalunya amb 1,2 milions. Font: Unsplash.

Programes d’asil i migracions: Digital Welcome i Wemin com a exemples de bones pràctiques

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

La jornada sobre fons europeus organitzada per la Taula del Tercer Sector va presentar alguns dels projectes que estan duent a terme les entitats catalanes.

Carles Macian, director de serveis del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va moderar l’última presentació de la jornada de la Taula del Tercer Sector, ‘Asil i Migracions’. Va iniciar la sessió recordant la diversitat i pluralitat que existeix avui en dia a la nostra societat, tant a Catalunya, com a l’Estat espanyol i Europa. ”Vivim en una societat oberta i diversa. Europa compta amb 22 milions de persones migrades i Catalunya amb 1,2 milions”.

A dia d’avui, la comissió europea està aprovant un nou pacte per a la immigració, amb una nova visió de les fronteres i un nou pla d’acció amb l’objectiu de la inclusió de les persones migrades. D’aquesta manera, també s’obre un nou marc de fiançament, un per fons d’asil i d’immigració i uns altres fons enfocats a l’educació i el treball.

“Europa està mostrant una voluntat d’incrementar pressupostos en forma de subvencions a través de convocatòries que aniran destinades a les entitats del tercer sector”, remarca Macian. “La idea és que donin més estabilitat al projecte i simplifiquin el procés administratiu”, afegeix Macian. Els projectes que es presentin a aquestes subvencions hauran de formar un consorci d’entre 3 i 5 entitats, amb un cofinançament de fins al 90% i projectes d’una durada d’entre 2 i 3 anys.

“És important que el consorci que es presenti sigui coherent amb l’acció del projecte i que, per tant, les entitats que el formen estiguin vinculades a la temàtica i al col·lectiu al que s’adrecen. També es mirarà que hi hagi un equilibri territorial, de tot arreu d’Europa i que les activitats proposades comptin amb un valor afegit”, apunta Macian.

Presentació dels projectes europeus Digital Welcome i Wemin (AMIF)

El projecte Digital Welcome ofereix formació i acompanyament a persones joves refugiades o demandants d’asil que volen millorar les seves habilitats lingüístiques i les seves habilitats digitals.

Wemin és un projecte de dos anys de durada que té per objectiu implementar i promoure un model pioner d'integració per a dones refugiades i migrants de totes les edats a les seves comunitats d'acollida. La iniciativa aborda aspectes socials, educatius i professionals de la inclusió a vuit països de la Unió Europea.

Colectic ha estat una de les entitats que ha format part del dos projectes d’Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). La cooperativa treballa per a la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC.

Detecció d’oportunitats

Esther Subias, directora de projectes de Colectic, va iniciar la seva ponència explicant per què són importants aquests projectes. “La iniciativa permet treballar a agents de diferents països amb experiència de treball en el mateix àmbit amb una xarxa d’entitats especialitzades. A més, és una oportunitat d’intercanviar bones pràctiques, d’aprendre i testar diverses metodologies i contrastar-les en l’àmbit local”.

“La convocatòria d’AMIF també permet conèixer el funcionament d’altres tipus d’entitats, així com l’oportunitat de finançar accions que ofereixin respostes necessàries i donin visibilitat i projecció internacional”, afegeix Subias.

Com engegar un projecte?

Per presentar-se a una convocatòria de la comissió europea, cal tenir en compte que s’ha de participar amb una xarxa d’entitats europees especialitzades en la mateixa temàtica i que aquestes mostrin interès en participar en aquesta àmbit a través de grups de treball de la xarxa europea.

D’altra banda, Subias remarca la importància d’analitzar la convocatòria i prèviament i tenir en compte tots els aspectes que s’hauran de treballar abans de presentar-se. “S’han d’avaluar diverses propostes, fer fitxes resum del projectes elaborades per les entitats que volen liderar l’acció i elaborar una fitxa amb l’experiència de la nostra entitat i la proposta de les possibles accions”.

També s’haurà d’estudiar quina proposta de consorci es realitzarà, amb les respectives adhesions locals del projecte i quins co-participants formaran part en l’elaboració del projecte.

Detecció de necessitats i accions

Un dels altres punts claus a l’hora d’elaborar un projecte d’AMIF és la detecció de necessitats del col·lectiu al que s’adreça el projecte i elaborar un pla d’accions per donar resposta a aquestes necessitats.

En el cas de Digital Welcome, es va detectar que els i les joves menors d’edat migrants sense referents familiars tenien necessitats diverses relacionades amb la inclusió socio-laboral. En aquest cas es volia cobrir la necessitat de socialitzar-se i orientar el jovent en l’àmbit laboral i pre-professional.

Les accions que es van prendre des de Digital Welcome van ser l’elaboració de materials formatius i accions formatives de preparació, disseny, implementació i avaluació dels resultats. També es van preparar accions comunitàries amb l’objectiu que el jovent socialitzés. D’altra banda, l’equip del projecte va viatjar per conèixer de primera mà les bones pràctiques que es realitzaven a través de la resta d’entitats i així aplicar-les al mateix projecte.

Pel que fa a Wemin, es van detectar les dificultats de les dones migrades per fer front a les seves necessitats i les de les seves famílies, provocades pel desconeixement de l’idioma o el mateix territori. “Les dones necessitaven conèixer el funcionament de l’espai social, cultural, o fins i tot sanitari i educatiu, a més de socialitzar-se i construir referents en aquest context”, explica Subias.

Es van dur a terme accions formatives i d’acompanyament, així com actuacions comunitàries per socialitzar i esdeveniments nacionals i internacionals per intercanviar bones pràctiques.

Recomanacions

Per a totes aquelles entitats que es vulguin presentar a les subvencions de la comissió europea es recomana que es tingui una provada experiència en el tema, a més d’una bona solvència.

“És important llegir atentament les condicions de la participació, tenir en compte que els requeriments de les ajudes són molt exigents i es demana una gestió òptima del flux de treball”, alerta Subias.

Un cop atorgada la subvenció, mentre s’implementa el projecte s’ha de mantenir una comunicació molt activa entre els agents que hi participen, així com comunicar les dificultats que hi hagi al líder del projecte. “Tot i que són iniciatives que es duen a terme en diferents ciutats i països d’arreu d’Europa hem de territorialitzar l’acció amb una comunicació en l’àmbit local i una actitud activa i pro-activa durant tot el procés”, assegura Subias.

Afegeix un comentari nou