'Project Implicit' fa palès el biaix racista dels europeus blancs

Ravalnet
Un mapa creat amb dades estretes de 'Projecte Implicit' mostra que les persones blanques europees tenen prejudicis cap a les persones negres Font: hdptcar (Flickr)
Un mapa creat amb dades estretes de 'Projecte Implicit' mostra que les persones blanques europees tenen prejudicis cap a les persones negres Font: hdptcar (Flickr)

'Project Implicit' fa palès el biaix racista dels europeus blancs

Ravalnet

Resum: 

Es tracta d'un projecte sense afany de lucre liderat per la Universitat de Harvard, que fa servir una prova de resposta ràpida per mesurar les associacions implícites sobre ètnia, gènere, orientació sexual, etc.

En alguns més que en altres, però en tots els països europeus les persones blanques tenen prejudicis cap a les persones negres. Tendeixen a relacionar més fàcilment conceptes negatius amb rostres negres, que no pas idees positives.

Així ho demostren les dades recollides a partir de les respostes de 144.038 persones a una prova d'associació implícita. Es tracta d'un test dissenyat perquè resulti difícil controlar la puntuació de forma deliberada. Així, fins i tot les persones amb fermes conviccions antiracistes descobreixen amb el test que tenen un biaix implícit.

La plana web de 'Project Implicit' ofereix a la ciutadania la possibilitat d'autoavaluar les seves associacions implícites sobre ètnia, gènere, orientació sexual, religió, etc. És una organització sense ànim de lucre i una col·laboració internacional entre investigadors/ores que treballen al voltant de la cognició social implícita: pensaments i sentiments fora de consciència i control conscients. L'objectiu és educar sobre els prejudicis amagats i proporcionar un 'laboratori virtual' per recollir-ne dades a Internet.

'Project Implicit' posa a l'abast de la comunitat científica les seves dades a través del portal Open Science Framework. Així, un grup d'investigadors/ores han utilitzat aquestes dades per crear el 'mapa europeu del biaix racial implícit'.

Afegeix un comentari nou