Bolívia permet treballar als menors de 10 anys

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Bolívia permet treballar als menors de 10 anys

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Bolívia està treballant en un projecte de Codi del Nen, Nena i Adolescent, el qual regula la possibilitat que els menors de 10 anys treballin en el règim de compte propi.

Actualment a Bolívia, segons dades de la OIT, l’índex detreball infantil afecta el 35% de la població menor d’edat, és a dir, 900.000 infants i joves.

Aquesta situació ve provocada per diversos factors. En primer lloc, hi ha un gran nombre d’infants que es troben dins del treball comunitari o familiar. En aquest cas, no hi ha límit d’edat, ja que es considera part de la formació dels nens i nenes.

Per altra banda, destaca el fet que molts infants són abandonats o bé adquireixen la condició de sense sostre per poder sortir d’una situació de maltractament i violència intrafamiliar. Aquestes circumstàncies, provoquen que molts infants hagin de treballar des dels cinc anys a fi de poder sobreviure.

Segons dades del Defensor del Poble, a Bolívia, cada any s’abandonen 900 infants

Fruit d’aquesta situació, s’està debatent el Projecte de Codi del Nen, Nena i Adolescent, en el qual es fixen dos règims diferenciats per al treball infantil:

  • Règim de dependència laboral a partir dels 14 anys. Aquest règim implica la percepció d’un salari que no pot ser inferior al mínim nacional i una jornada màxima de 8 hores amb dues hores de permís per a l’estudi. També estableix que l’horari de feina no pot superar les 10 de la nit.

  • Règim de compte propi. Aquest règim permet treballar als menors entre 10 i 14 anys amb autorització prèvia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la qual ha de dur un registre d’aquestes autoritzacions.

Una de les qüestions que també es regulen és la prohibició que els infants puguin desenvolupar certes tasques laborals, com per exemple: treballar en la collita de la canya de sucre, o de la castanya, a la mineria, en la venda de begudes alcohòliques, recollida de residus que afectin la salut, i dur maquinaria perillosa.

En el cas dels menors de 10 a 14 anys també es preveu la incorporació dels menors treballadors al règim de Seguretat Social i es regula que la jornada laboral no podrà excedir les sis hores.

Una altra qüestió que recull el text és el dret dels menors a participar dins les organitzacions sindicals i el fet que tots els infants hauran d’estar inscrits a un Registre perquè el Ministeri de Treball pugui dur un control dels menors que treballen.

Aquest text normatiu està previst que entri en vigor a partir del mes d’agost de 2015.

Afegeix un comentari nou