Com van de transparència els partits polítics?

Autor/a: 
Montse Agudo

Com van de transparència els partits polítics?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 21 de maig es va presentar l’informe: Transparència, el millor eslògan, sobre com apliquen la transparència els partits polítics a nivell estatal.

Enguany, és un any ple de cites electorals, hi ha hagut eleccions a Andalusia, el passat 24 de maig va haver eleccions municipals a tot l’Estat i diverses autonòmiques i, molt probablement, acabarem el 2015 amb eleccions per escollir el proper president o presidenta del govern espanyol.

A més, últimament, moltes noticies que surten a la llum respecte als partits polítics, tenen a veure amb irregularitats en el seu funcionament, per això, la ciutadania té un especial interès en que hi hagi transparència en la seva gestió i en obtenir la informació necessària al respecte.

Aquesta inquietud es compartida per la Fundación Compromiso y Transparencia, la qual és defineix com una fundació independent i apolítica constituïda per professionals que té per missió enfortir la confiança de la societat respecte a les institucions, impulsant la transparència, bon govern i rendició de comptes.

Aquesta entitat, el passat dia 21 de maig, va presentar un informe sobre transparència als llocs web del partits polítics i les fundacions que hi estan vinculades, que duu per títol: Transparencia, el mejor eslogan.

La presentació d’aquest informe, el qual s’ha finançat mitjançant una campanya de crowdfunding, va ser presentat 3 dies abans de la data fixada per les eleccions municipals a fi d’incentivar la transparència en el lloc web dels diferents partits polítics.

Aquest informe és el quart que publica la Fundació que, en aquest cas, ha posat el focus sobre els partits polítics i les fundacions que hi estan vinculades i, anteriorment, s’havia ocupat de la transparència a d’altres institucions, com per exemple: museus, universitats, televisions, empreses i d’altres fundacions.

Una de les premisses de les quals parteix l’informe és la publicació de la Llei de transparència estatal i el portal de transparència, operatiu des del 10 de desembre de 2014, així com la L.O. de control de l’activitat econòmica i financera dels partits polítics, aprovada el 30 de març de 2015.

Tota aquesta normativa pretén donar resposta a la demanda de la ciutadania d’obtenir més informació sobre els partits polítics i el seu finançament.

L’informe d’enguany, a l’hora de valorar la transparència de la informació publicada, de forma voluntària, per part dels partits polítics, es basa en quatre principis fonamentals, que són els següents: visibilitat, accessibilitat, l’actualització de la mateixa i que aquesta sigui el màxim de completa i exhaustiva.

A més, en aquest informe també ha inclòs un dos indicadors nous respecte als anteriors informes, que són: el codi ètic respecte a l’òrgan de govern i els salaris i retribucions pel que fa a les persones de l’organització.

Així doncs, els apartats que es valoren respecte a la informació que publiquen els partits polítics als seus webs, són els següents: Historia i valors del partit, govern i gestió interna de l’organització, estructura directiva, persones representants dins del partit, afiliats, programa i compliment del mateix, i informació econòmica.

D’acord amb aquests criteris, algunes de les principals conclusions a les que arriba l’informe, pel que fa a la transparència en la informació publicada pels partits polítics, són les següents:

  • En general els partits polítics presenten webs amb estructura senzilla i intuïtiva però algunes formacions ometen continguts de caràcter rellevant i no actualitzen la informació.
  • Molts partits polítics publiquen els seus estatuts i cada vegada més organitzacions tenen un codi ètic.
  • La majoria de partits no donen comptes del compliment del seu programa. Alguns realitzen un informe de gestió però no sol ser aclaridor.
  • La major part dels partits publiquen els perfils dels seus càrrecs directius però no dels càrrecs electes. En aquest apartat hi ha hagut una millora respecte a la informació referent a salaris i retribucions dels càrrecs electes.
  • En la majoria de casos es difícil tenir informació sobre el nombre d’afiliats.
  • Quant a l’àrea econòmica, la majoria de partits polítics publiquen els seus estats comptables de l’últim any. Malgrat aquest fet, moltes formacions no publiquen la memòria explicativa sobre les seves fonts de finançament i despeses, ni tampoc presenten l’informe d’auditoria externa.
  • La majoria de partits polítics han habilitat al seu web una secció dedicada a la transparència, destinada fonamentalment a informació econòmica.

D’acord a aquests resultats, l’informe considera que actualment només hi ha cinc partits que tenen uns nivells acceptables de transparència, encapçalats per Unión Progreso y Democracia en primer lloc i seguits per Partit Socialista Obrer Espanyol, Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Republicana i Ciutadans.

Afegeix un comentari nou