Com protegir els menors a la xarxa?

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com protegir els menors a la xarxa?

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar el seu primer Congrés Menors Internet i Tecnologies, on es va tractar la problemàtica dels riscos que comporta Internet per als menors alhora que es van oferir eines per a prevenir-los.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) va organitzar, el 18 de novembre, el seu primer Congrés Menors Internet i Tecnologies: créixer i conviure en un món digital.

Aquest Congrés es va celebrar després que l’APDCAT realitzés un programa a centres educatius de tota Catalunya en els quals es va intentar conscienciar els menors sobre l’ús responsable d’Internet i les xarxes socials, a través del Projecte Créixer i conviure en un món digital.

A la societat globalitzada en la qual vivim, Internet s’ha imposat com una part important del nostre dia a dia i també dels menors. S’ha produït així, una revolució tecnològica que ha desajustat la nostra manera de relacionar-nos socialment, sobretot entre els menors.

Aquest canvi sense precedents, tal i com bé va manifestar n’Anna Folch, presidenta d’UNICEF de Catalunya, ha fet que normes de protecció dels menors de referència, com és la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides de 1989, quedin superades.

En aquest sentit, va afegir que, sense perdre el referent d’aquesta norma, cal seguir avançant i regular en major mesura la protecció dels menors en l’àmbit de les noves tecnologies. Així doncs, se’ls ha de deixar de concebre com a clients potencials i en major mesura com a subjectes de drets especialment protegits.

L’assetjament escolar s’ha reduït en els últims anys, passant del 13,2% l’any 2000-2001, al 10,4% el 2011-2012

Aquest esdeveniment va reunir en un mateix espai menors, docents i experts, els quals van exposar, al voltant de quatre taules, quina era la seva visió sobre l’ús responsable d’Internet i la manera de prevenir els riscos que comporta, sobretot, en tant que afecta a subjectes tan vulnerables com són els menors.

A la primera taula, sota el rètol Menors que creixen i conviuen en un món digital, es va desenvolupar un debat en el qual van participar quatre menors, de 14 i 15 anys, que van exposar el seu punt de vista i les seves vivències entorn a les xarxes socials.

La taula va posar de manifest que realment les formes de relacionar-se socialment han canviat i que aquestes passen per l’ús d’Internet. És per això que els menors estan cada cop més presents a les xarxes, cosa que pot comportar que facin usos inadequats de les seves dades de manera inconscient.

No obstant això, també es va fer patent que els menors cada cop són més conscients dels perills que comporta Internet, sobretot arran de totes les xerrades i activitats que des dels centres docents s’han vingut realitzant, i com a conseqüència són cada cop més curosos amb allò publiquen a les xarxes socials.

A les següents taules es van reunir tant educadors, com representants de pares i mares, com especialistes d’àmbits molt diferents, com la sociologia, les noves tecnologies, el dret o la seguretat, amb l’objectiu d’oferir pautes útils i concretes per a infants i joves, però també per a famílies i professionals de l’educació.

Entre els experts que hi van participar, va destacar la figura de l’Andreu Van Den Eynde Adroer, especialista en dret penal, que va posar de relleu que el dret està actuant enfront aquesta problemàtica.

La reforma del Codi Penal, que es va aprovar el mes d’abril del 2015, va incloure nous delictes, com ara el delicte de stalking o assetjament, o el delicte de divulgació no autoritzada de gravacions o imatges íntimes obtingudes amb el consentiment de la víctima, però després divulgades sense que ella ho sàpiga.

En conclusió, tal i com van manifestar gairebé tots els ponents, la prevenció passa per l’educació, tant des de les escoles com des de les famílies. Cal ensenyar als menors com funcionen les noves tecnologies i de la importància que té mantenir un cert grau de privacitat a les xarxes.

Afegeix un comentari nou