Continua vigent l’obligació d’adaptar els estatuts

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Continua vigent l’obligació d’adaptar els estatuts

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Tot i que el termini màxim per tal que les associacions i fundacions catalanes adaptessin els seus estatuts va finalitzar el passat 31 de desembre, continua vigent l’obligació de fer-ho per a totes aquelles entitats que encara no ho hagin fet.

L'obligació d'adpatar-se a la normativa

L'any 2008 es va publicar el Llibre III del Codi Civil de Catalunya que establia un nou règim normatiu per a les associacions i fundacions catalanes. Aquesta normativa obliga les entitats catalanes a modificar els seus estatuts.

Després de la publicació de la Llei 5/2011, del 19 de juliol, el termini màxim per què les entitats fessin aquesta adaptació va ser el 31 de desembre de 2012.

Els efectes que la no-adaptació d’estatuts pot arribar a tenir per les entitats són:

  • No poder obtenir ajuts ni subvencions de l’Administració de la Generalitat.
  • Perdre els beneficis derivats de la publicitat registral.

En el cas de les Fundacions, a més, la no-adaptació dels estatuts es considerarà un incompliment greu de les obligacions del càrrec de patró.

Recordeu que tots aquells articles dels estatuts i del règim intern que siguin contraris a la regulació del Llibre III del Codi Civil, resten sense efecte i són nuls. És per això que s’aconsella a totes les entitats que encara no hagin adaptat els seus estatuts a que ho facin el més ràpid possible.

En tot cas, cal recordar també, que, des de Registre de Dret i Entitats s’ha ampliat el termini per donar resolució i notificació a les sol·licituds d’adaptació d’estatuts atesa l’acumulació d’expedients que es va produir a finals d’aquest desembre passat.

Assessorament gratuït

Les entitats no lucratives que tinguin qualsevol dubte poden fer arribar les seves consultes al servei d’assessorament jurídic que el Departament de Benestar Social i Família posa a disposició de les entitats a través del formulari d’assessorament.

Afegeix un comentari nou