Entitats juvenils demanen posar les associacions al centre en la llei del Foment de l’Associacionisme

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Judit Meix
Les esmenes s'han presentat en una compareixença al Parlament de Catalunya. Font: CNJC
Les esmenes s'han presentat en una compareixença al Parlament de Catalunya. Font: CNJC
El vicepresident del CNJC, Carlos Cañas, ha ressaltat la importància de l'associacionisme com a motor de canvi social a Catalunya i ha fet una crida a col·locar les associacions al centre de la llei. Font: CNJC
El vicepresident del CNJC, Carlos Cañas, ha ressaltat la importància de l'associacionisme com a motor de canvi social a Catalunya i ha fet una crida a col·locar les associacions al centre de la llei. Font: CNJC
La coordinadora de relacions de MEG, Sandra Ceballos, i el portaveu de la cooperativa Eina, Pau Cruz, s’han encarregat de presentar les esmenes. Font: CNJC
La coordinadora de relacions de MEG, Sandra Ceballos, i el portaveu de la cooperativa Eina, Pau Cruz, s’han encarregat de presentar les esmenes. Font: CNJC

Entitats juvenils demanen posar les associacions al centre en la llei del Foment de l’Associacionisme

Autor/a: 
Judit Meix
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Han presentat un document d’esmenes al projecte de llei i han engegat una roda de contactes amb els grups parlamentaris per tal de garantir els suports necessaris.

Una desena d'entitats juvenils han presentat esmenes al projecte de llei de Foment de l'Associacionisme amb l'objectiu d'assegurar el reconeixement de les tasques de les associacions, així com garantir un suport efectiu i consensuat amb les demandes del teixit associatiu català. Han presentat les esmenes en una compareixença al Parlament de Catalunya, la qual dona el tret de sortida a una roda de contactes amb els grups parlamentaris per tal de trobar suports a les modificacions proposades.

El vicepresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Carlos Cañas, ha ressaltat la importància de l'associacionisme com a motor de canvi social a Catalunya i ha fet una crida a col·locar les associacions al centre de la llei. "Cap llei de foment de l'associacionisme serà feta sense l'associacionisme", ha afirmat, subratllant que és vital comptar amb l'escolta i participació de les persones afectades, que dia a dia treballen, s'organitzen i contribueixen a construir el teixit associatiu del país.

Reclamen més reconeixement i suport de les administracions

El portaveu de la cooperativa Eina, Pau Cruz, i la coordinadora de relacions de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), Sandra Ceballos, s’han encarregat de presentar les esmenes. Aquestes se centren en tres punts fonamentals per millorar l'efectivitat de la llei i fomentar la participació activa de les entitats juvenils.

En primer lloc, es proposa incloure mecanismes de seguiment i avaluació en la llei. Aquesta mesura té com a objectiu permetre que les entitats juvenils puguin fer un seguiment adequat de les seves activitats i avaluar-ne l'impacte. D'aquesta manera, es garanteix una aplicació més efectiva de la llei i es pot assegurar que les entitats compleixin amb el que s'estableix.

En segon lloc, es fomenta la posada al centre de les associacions, reconeixent el seu paper com a subjecte de la llei juntament amb els grups informals. Es valoren les competències transversals que desenvolupen i s'afirma que les associacions són les organitzacions que requereixen més suport. Això implica un reconeixement més ampli de les seves tasques i una valoració dels valors de l'associacionisme en l'articulat del projecte de llei.

Es posa especial èmfasi en l'associacionisme educatiu com a sector clau per a la transformació del país, dotant-lo dels recursos i espais necessaris per desenvolupar la seva tasca.

El tercer bloc d'esmenes tracta sobre la millora del suport que les administracions han de proporcionar a les associacions juvenils. S'insta a un suport efectiu, consensuat amb les demandes de l'associacionisme juvenil, basant-se en el principi de subsidiarietat.

Des del CNJC remarquen que les esmenes proposades tenen la finalitat de disposar d’una llei més garantista i participativa, que reconegui i promogui l'esperit crític i transformador de la societat catalana. Les entitats juvenils ofereixen als partits polítics l'oportunitat de consensuar una llei que reforcin la democràcia associativa. Actualment, ja s'està treballant en l'establiment de contactes amb els diferents partits per fer realitat les modificacions legislatives que responguin a les necessitats de l'associacionisme juvenil català.

Afegeix un comentari nou