Es posposa la cotització de les persones becàries a la Seguretat Social

Suport Tercer Sector - Jurídic
Actualment, l’Estatut del Becari es troba en procés de negociació. Font: Canva.
Actualment, l’Estatut del Becari es troba en procés de negociació. Font: Canva.
La cotització de les persones becàries no dona dret a l’atur. Font: Canva.
La cotització de les persones becàries no dona dret a l’atur. Font: Canva.

Es posposa la cotització de les persones becàries a la Seguretat Social

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

La normativa estableix que totes les persones que realitzin pràctiques (remunerades o no) han de cotitzar a la Seguretat Social.

El Reial Decret 5/2023, de 28 de juny ha modificat la data d’implementació de la cotització de les persones becàries. Des de Xarxanet, a partir de l’aprovació del Reial Decret llei 2/2023, de 16 de març es va preparar el recurs 'Novetats en la cotització de les persones becàries' on es pot trobar la informació més en profunditat. Però és important tenir presents les modificacions que s’han implementat amb el nou decret.

Canvi de la data d’entrada en vigor

Inicialment, la normativa havia d’entrar en vigor a partir de l’1 d’octubre de 2023, però el nou Reial Decret ha ajornat la incorporació a l’1 de gener de 2024. Igualment, la normativa estableix que té caràcter retroactiu (en els cinc anteriors anys a la publicació).

Com ha de ser la cotització?

Les persones becàries hauran de cotitzar 2,36 € diaris en concepte de contingències comunes i 0,29 € al dia en concepte de contingències professionals. Però s’ha de tenir present que aquesta cotització no dona dret a l’atur.

Igualment, les pràctiques cotitzen de forma diferent segons el tipus:

  • Pràctiques remunerades: cada dia de pràctiques serà un cotitzat.
  • Pràctiques no remunerades: en aquest cas, cada dia de pràctiques serà 1,61 dies de cotització, tot i que la suma mensual no pugui ser superior als 30 dies.

Segons el Reial Decret llei 2/2023, la quota de contingències comunes té una reducció del 95% que s’augmenta fins al 97% entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, però amb la modificació de la data d’implementació aquest augment ja no és vàlid.

Quan la persona estigui de baixa, es farà càrrec de la cotització la mútua o l’entitat gestora (que en la majoria dels casos és la Seguretat Social).

Així mateix, és molt importat tenir present que aquesta informació podrà modificar-se, ja que l’Estatut del Becari està en procés de negociació. En cas de dubtes en referència a l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Afegeix un comentari nou