Intervenció del Protectorat davant la renúncia en bloc d’un patronat

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Intervenció del Protectorat davant la renúncia en bloc d’un patronat

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

El Protectorat ha instat el patronat de la Fundació Pública de Gestió de l'Hospital de Sant Pau a cobrir les seves vacants, després que aquest patronat presentés per escrit la renúncia en bloc dels seus membres.

La complicada situació econòmica de la Fundació Pública de Gestió de l'Hospital de Sant Pau va fer que el seu patronat demanés la intervenció al Protectorat del Departament de Justícia, davant la impossibilitat de tirar endavant un pla de viabilitat de la Fundació.

Arran d'aquesta primera petició per part del patronat de la Fundació Pública de Gestió de l'Hospital de Sant Pau, el Departament de Justícia va comunicar el passat 7 de juny, que el Protectorat de Fundacions ha resolt instar el patronat de la Fundació de l’Hospital de Sant Pau a demanar el concurs de creditors per fer front amb les màximes garanties la situació de bloqueig en què es troba.

Tot i aquesta comunicació per part de Protectorat el Departament de Justícia, el patronat de la Fundació ha formalitzat per escrit la renúncia de tots els seus membres. Davant aquesta situació, el Protectorat ha comunicat de nou l’obligació dels patrons de cobrir aquestes vacants per tal de recuperar la seguretat jurídica necessària i que siguin aquets nous patrons els que finalment instin el concurs de creditors.

Cal tenir en compte que la Llei 4/2008 de 24 d’abril estableix en el seu article 332-6 el deure dels patrons de cobrir les vacants quan el nombre de patrons queda per sota del mínim previst als estatuts per considerar el patronat vàlidament constituït. En el cas que aquest patronat no compleixi amb el seu deure en 30 dies, el Protectorat podrà completar el patronat fent els nomenaments que siguin necessaris o instar la seva dissolució.

Afegeix un comentari nou