La Confederació i sindicats acorden una millora salarial de més del 13% pel conveni col·lectiu d’acció social

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
A més de les taules salarials pel període 2022-2024, l'acord també contempla una nova classificació professional i una previsió de l'evolució del conveni durant el 2025 i el 2026.  Font: Canva.
A més de les taules salarials pel període 2022-2024, l'acord també contempla una nova classificació professional i una previsió de l'evolució del conveni durant el 2025 i el 2026. Font: Canva.
Segons La Confederació és crucial que les administracions incorporin les modificacions de l’acord en els pressupostos públics.  Font: Canva.
Segons La Confederació és crucial que les administracions incorporin les modificacions de l’acord en els pressupostos públics. Font: Canva.

La Confederació i sindicats acorden una millora salarial de més del 13% pel conveni col·lectiu d’acció social

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Aquestes organitzacions han aconseguit un acord que tindrà impacte directe sobre més de 20.000 professionals.

La Confederació i els sindicats Confederació sindical de Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) han arribat a un acord per millorar els salaris del conveni col·lectiu d’acció social en més del 13% de mitjana fins al 2024.

Després d'anys de congelació salarial causada per la insuficient millora del finançament estructural de les administracions en els serveis públics, s'ha arribat a un pacte que inclou l'actualització de les taules salarials per als següents anys. A més, s'estableix una nova classificació professional i una previsió de l'evolució de la massa salarial del conveni per al 2025 i 2026. Segons La Confederació, aquest acord és un pas important per assolir l'equiparació salarial amb la funció pública, impulsant així un progrés significatiu per a les més de 20.000 professionals del sector.

La Confederació ha demanat a les administracions públiques, tant de l’àmbit autonòmic com local, que incloguin els costos salarials extres establerts en tots els mecanismes de finançament existents, com concerts, gestions delegades, subvencions i licitacions. A més, fa una crida urgent per modificar la Llei de Contractes del Sector Públic per tal que els acords assolits en la negociació col·lectiva sectorial puguin ser considerats com a causals de modificació del preu del contracte.

El conveni col·lectiu d'acció social és un dels set convenis que La Confederació, en qualitat de Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, subscriu. Aquest conveni estableix el marc legal de diferents activitats essencials del sector social com els serveis d'atenció a dones i als seus fills/es que pateixen violència masclista, els serveis d'inserció laboral i millora de l'ocupabilitat de col·lectius en risc d'exclusió, els serveis de mediació i resolució de conflictes comunitaris, interculturals i/o familiars o els serveis d'atenció a persones sense llar, entre molts d’altres.

Increment salarial

Pel que fa a l’increment salarial, l'acord representa un augment mitjà superior al 13% fins al 2024, amb increments mitjans superiors al 15% en serveis d'atenció diürna i més del 8% en els serveis residencials que funcionen les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. "Aquest acord és molt important perquè suposa tancar un cicle de congelació salarial del conveni per una manca de finançament estructural dels serveis públics d’acció social a Catalunya", ha manifestat Joan Muntané, president de la comissió d’acció social de La Confederació.

Pel que fa a les noves taules salarials, s’aplica una nova revisió de la classificació professional, així com d'una projecció de l'evolució dels costos laborals durant el 2025 i 2026. Aquesta projecció té com a principal objectiu permetre als òrgans de contractació preveure l’increment de la massa salarial mitjana, que serà d’almenys un 5% anual. Aquesta mesura busca assegurar un creixement salarial progressiu i sostenible per a les persones del sector.

"És un acord parcial d’actualització de taules salarials i de classificació professional i, per tant, és només un punt i seguit per continuar negociant el contingut global del conveni col·lectiu. Ara ens tocarà tractar altres elements rellevants com l'estructura dels complements salarials, els permisos o els aspectes vinculats amb la contractació, entre d’altres. I continuar exigint a les administracions, com a serveis públics que són i garants d'aquests, que assumeixin els costos reals d'allò que signifiquen aquests serveis, on les despeses de personal representen més del 70% dels costos", ha sentenciat Muntané.

Afegeix un comentari nou