La nova normativa europea sobre protecció de dades ja és una realitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La nova normativa europea sobre protecció de dades ja és una realitat

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El passat 27 d’abril es va publicar el nou Reglament sobre protecció de dades personals que obliga a tots els països de la Unió Europea.

El passat 27 d’abril es va publicar el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les dades personals i lliure circulació d’aquestes dades, el qual deroga l’anterior Directiva 95/46/CE.

Aquesta normativa europea va ser aprovada pel Parlament Europeu el passat 13 d'abril després de 4 anys d’intens treball.

La present normativa entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació però no serà fins el 25 de maig de 2018 que serà directament aplicable pels Estats membres de la Unió Europea, deixant així un període de vacatio legis de 2 anys per què els Estats es posin al dia amb la nova legislació.

Tanmateix, aquest Reglament implicarà també que les entitats de casa nostra s'hagin d'adequar a la nova normativa, en tant que són responsables de dades personals de tercers i hauran d'adequar el seu tractament a la legislació vigent.

Entre les principals novetats que incorpora el reglament destaca l’ampliació de drets dels ciutadans amb relació a les seves dades particulars.

Si amb la Llei de protecció de dades espanyola es garanteixen els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets ARCO), amb el nou text europeu també es preveu la inclusió d’altres drets, com per exemple: el dret a la supressió o a l’oblit, la limitació del tractament i la portabilitat de les dades.

L’objectiu d’aquesta norma és establir un marc legal comú d’aplicació per a tots els Estats membres de la Unió Europea, que permeti als ciutadans un millor control de les seves dades personals, alhora que s’estableix un mercat únic digital que redueixi la burocràcia existent.

Una altra de les finalitats que presenta el text europeu és la d'establir estàndards comuns en els països de la Unió que estiguin adaptats als entorns digitals que no existien en el moment d'elaborar les anteriors normatives.

Junt amb aquesta norma també s’ha publicat la Directiva (UE) 2016/680, relativa a la transmissió de dades per qüestions judicials i policials, que té com a finalitat protegir les dades de les víctimes, testimonis i sospitosos de delictes.

Així doncs, aquesta Directiva, d'acord amb la voluntat del legislador europeu, s’estructura com una normativa harmonitzada que facilita la cooperació transfronterera de la policia i els fiscals, de cara a combatre de manera eficaç el crim i el terrorisme a tota Europa.

Afegeix un comentari nou