Nou Pla Integral del poble gitano 2014-2016

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nou Pla Integral del poble gitano 2014-2016

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

S’ha presentat el tercer Pla Integral del poble gitano que comprèn el període de 2014 a 2016, amb el qual es pretén actuar d’acord a les directrius de la Comissió Europea en aquest àmbit.

S’ha elaborat el Nou Pla Integral del poble gitano 2014-2016, el qual defineix les polítiques públiques específiques per millorar les condicions de vida de la població d’ètnia gitana.

Aquest Pla segueix les directrius de la Comissió Europea i, per la seva elaboració, s’ha comptat amb la participació de 21 representants d’entitats gitanes, l’assessor en matèria d’atenció a la comunitat gitana de la Generalitat i el vicepresident segon del Ple del Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya.

Alguns dels objectius concrets d’aquest nou Pla són potenciar la llengua romaní, reduir l’absentisme i abandonament escolar, incrementar el nombre de persones que cursen estudis universitaris o post-obligatoris, millorar l’ocupabilitat, garantir el principi d’igualtat de tracte en els programes dirigits al poble gitano i potenciar la xarxa associativa de les persones gitanes.

Aquestes fites estan directament relacionades amb el marc de línies d’actuació que dicta la Comissió Europea, la qual, insta als governs a implementar actuacions que millorin les condicions de la població gitana amb relació a l’educació, el treball, l’habitatge i la salut.

A fi de poder millorar la difusió d’aquest Pla Integral 2014-2016 a la ciutadania gitana que no pertany a les diferents associacions que han participat en el mateix i així millorar el seu impacte, s’ha comptat amb la participació de Pativalé Manusa, que és un òrgan format per gitanos i gitanes de respecte, amb l’objectiu de que facin arribar el contingut del Pla a la població.

Afegeix un comentari nou