Novetats de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
La nova normativa contempla novetats respecte a la reducció de recàrrecs per pagaments fora de termini i millores de les condicions en persones emprenedores amb discapacitat Font: Pixabay
La nova normativa contempla novetats respecte a la reducció de recàrrecs per pagaments fora de termini i millores de les condicions en persones emprenedores amb discapacitat Font: Pixabay
Fins ara, les persones autònomes cotitzaven a la Seguretat Social la mateixa quantitat independentment dels dies que estiguessin d’alta durant el mes Font: Pixabay
Fins ara, les persones autònomes cotitzaven a la Seguretat Social la mateixa quantitat independentment dels dies que estiguessin d’alta durant el mes Font: Pixabay

Novetats de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La nova normativa permet, entre d’altres aspectes, cotitzar pels dies efectius en què les persones autònomes estiguin d’alta.

El 17 de juliol del 2017, el Congrés va aprovar la publicació de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Aquesta nova normativa introdueix una sèrie de canvis que poden ser d’importància en la gestió de les entitats i en la relació amb aquest tipus de personal.

Tot i que les novetats arriben fins a la vintena, podem resumir en cincs les més rellevants:

  • Cotització per dies. Es recull una reivindicació del sector del treball autònom tot i que de manera parcial. Fins a la publicació d’aquesta Llei, les persones autònomes cotitzaven a la Seguretat Social la mateixa quantitat (277.58 euros mensuals per 2017), amb independència dels dies que estiguessin d’alta durant el mes. Per tant, la cotització era igual per un dia que per 30, disparant el cost en el primer dels casos. Amb la nova normativa, es podrà cotitzar pels dies efectius en què les persones autònomes estiguin d’alta. Això sí, s’estableix la limitació de realitzar aquestes altes i baixes només a 3 vegades per exercici.
  • Ampliació de la tarifa plana. Fins ara existia una quota especial per a aquelles persones que es donessin d’alta al règim de treball autònom per primera vegada. Aquesta quota de Seguretat era de 50 euros al mes i es podia mantenir durant els sis primers mesos. La nova normativa amplia a dotze mesos el període i afegeix la possibilitat que també puguin gaudir-ne aquelles persones que no hagin estat d’alta en el règim de treball autònom els 2 anys anteriors. Es segueix mantenint la condició que els beneficiaris i beneficiàries no tinguin més de 30 anys, extensible a 35 en el cas de ser dones.
  • Tarifa plana per a dones autònomes reincorporades. Neix una nova reducció a 50 euros de quota per a aquelles treballadores autònomes que es reincorporin al treball després d’una baixa de maternitat.
  • Bonificació maternitat. La quota de Seguretat Social de treballadores autònomes que es trobin en una situació de maternitat o risc durant l’embaràs es podrà bonificar al 100% tot i que no es contracti cap persona per substituir-la.
  • Compatibilitat entre jubilació i treball autònom. En el cas de poder acreditar que la persona autònoma té almenys un/a treballador/a contractat/da per compte aliè, la pensió de jubilació podrà ser compatible amb el treball autònom fins al 100%. Això no succeïa abans de l’aparició d’aquesta normativa.
  • Així mateix, existeixen novetats respecte a la reducció de recàrrecs per pagaments fora de termini, millores de les condicions en persones emprenedores amb discapacitat, reduccions per despeses, etc.

Afegeix un comentari nou