Novetats sobre el certificat electrònic de representant de persona jurídica

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Novetats sobre el certificat electrònic de representant de persona jurídica

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Recentment s’han produït canvis normatius que afecten aquest tipus de certificat i s’expliquen a continuació.

L’1 de juliol de 2016 ha començat a ser aplicable la totalitat del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques al mercat interior.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) emet diferents tipus de certificats electrònics mitjançant els quals es permet identificar-se i fer tràmits de forma segura a través d’internet.

A la seu electrònica de la FNMT-RCM es pot sol·licitar el certificat de representant de persona jurídica, que s’utilitza a les relacions de la persona jurídica amb administracions públiques.

Es tracta d’una certificació electrònica emesa per la FNMT-RCM, que vincula una persona signant a unes dades de verificació de signatura i confirma la seva identitat. Aquest certificat substitueix el tradicionalment utilitzat per les administracions públiques a l’àmbit tributari. El certificat s’emet a les persones jurídiques perquè puguin utilitzar-lo a les seves relacions amb les administracions públiques, entitats i organismes públics vinculats a les Administracions.

Aquest nou certificat pot tramitar-se mitjançant identificació al web CERES amb un certificat electrònic de persona física de la FNMT-RCM o DNI electrònic, sempre i quan les facultats de representació constin inscrites a favor de l’interessat o interessada.

Si no és possible identificar-se d’aquesta manera a la pàgina web, s’haurà d’anar a una oficina de registre de l’Agència Tributaria amb el DNI i document que acrediti la representació legal de l’entitat a fi d’obtenir un certificat de representant.

Afegeix un comentari nou