Ampliat el termini de resolució de sol·licituds de reforma d'estatuts

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Ampliat el termini de resolució de sol·licituds de reforma d'estatuts

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Es publica l’Acord pel qual la Direcció General de dret i entitats jurídiques amplia el termini màxim de resolució i notificació de les sol·licituds d’adaptació dels estatuts de les fundacions i associacions subjectes a la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Amb la publicació, l'any 2008, del Llibre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, va néixer l’obligació per a totes les entitats catalanes d’adaptar els seus estatuts a la nova normativa vigent.

Aquesta mateixa Llei 4/2008 de 24 d’abril, establia, en la seva Disposició Transitòria Primera, un termini màxim per què les entitats duguessin a terme aquesta adaptació. Inicialment el termini previst era el 2 d'agost de 2008, tres anys després de l’entrada en vigor de la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Tot i això, des de la Direcció General de dret i entitats es va detectar que malgrat la gran quantitat d’entitats registrades, el nombre d’entitats adaptades era molt inferior al que hauria de ser. Per això, es va optar per ampliar el termini d’adaptació fins el passat 31 de desembre de 2012, per acord de la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

El termini habitual de resolució i notificació dels expedients per part de la Direcció General de dret i entitats és d’un tres mesos, però atesa aquesta gran acumulació d’expedients a finals de l’any passat s’ha decidit per ampliar el tràmit de resolució i notificació d’expedients per part de l’Administració que passa de tres a sis mesos.

Podeu consultar l’acord de 20 de desembre de 2012.

Afegeix un comentari nou