S'aprova el Pla interdepartamental dels serveis sanitaris i socials

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'aprova el Pla interdepartamental dels serveis sanitaris i socials

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació d’un Pla interdepartamental dels serveis sanitaris i socials amb l’objectiu d’augmentar la seva coordinació i aconseguir una millora de l’atenció sanitària i sociosanitària dels ciutadans de casa nostra.

El passat 3 de setembre, va comparèixer el conseller de Salut, la consellera de Benestar Social i Família i el portaveu del Govern en una roda de premsa per anunciar la creació del Pla Interdepartamental dels serveis sanitaris i socials.

La pretensió del Govern és reforçar l’acció conjunta dels serveis sanitaris i socials en el tractament de malalties, sobretot, les cròniques.

Segons les últimes dades de cronicitat a Catalunya, les malalties cròniques afecten a un 74% de la població adulta i s’estima que 140.000 malalts crònics també pateixen dependència.

L’objectiu del Pla és obtenir una millora de l’atenció sanitària i sociosanitària mitjançant la creació d’una xarxa de serveis centrada en les persones, integral i de qualitat que garanteixi la continuïtat i eficiència dels recursos.

Aquest pla té quatre objectius fonamentals, que són els següents:

  • La integració de la xarxa pública sanitària i la de serveis públics de l’ICASS, la qual, pretén la interacció de residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat amb l’atenció primària i els centres sociosanitaris. La finalitat última és l’optimització de recursos i elaboració de protocols assistencials comuns per coordinar les actuacions sanitàries.

  • La interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada i la xarxa de serveis socials, que establirà mecanismes de coordinació respecte a necessitats d’atenció especialitzada, continuïtat assistencial i la prestació de serveis socials.

  • La interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental, amb la finalitat de desenvolupar un model d’atenció integral sanitària i social a les persones amb problemes de salut mental.

  • L’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental, mitjançant la qual es preveu la creació d’un gran sector d’atenció de llarga durada que inclogui els serveis socials actuals i la part corresponent de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.

El Govern ha manifestat que aquest Pla es durà a terme sota criteris de participació, transparència i avaluació de resultats.

Afegeix un comentari nou