Tres normatives per determinar el futur del tercer sector

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
La Coordinadora Catalana de Fundacions valora positivament el grau de compliment normatiu de les seves entitats. Font: Canva.
El futur del tercer sector amb novetats legislatives. Font: Canva.
La Coordinadora Catalana de Fundacions treballa de diferent manera per donar suport a les fundacions en temes jurídics. Font: Canva.
Novetats legisletives amb les que potenciar el tercer sector. Font: Canva.

Tres normatives per determinar el futur del tercer sector

Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Els avenços legislatius en el tercer sector continuen amb altres normes que han de regular el tercer sector, com la Llei del tercer sector, la d’instruments de previsió del Sistema Públics de Serveis Socials i la d’Economia Social i Solidària.

La finalitat de la Llei 11/2023 de foment de l’associacionisme és enfortir el teixit associatiu i incentivar la conscienciació social, fer entendre quins són els valors i principis del sector i com és d’important reconèixer la tasca que es du a terme.

Arran del 3r Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat, van sorgir dubtes o neguits que havien de treballar-se més, però des de les institucions. La resposta va ser suport legal a persones i associacions; s’estan treballant diverses lleis per donar estímul al sector.

Poden destacar-ne la Llei del tercer sector social, l’Avantprojecte de Llei dels instruments de previsió del Sistema Públic de Serveis Socials o la Llei Catalana d’Economia Social i Solidària.

Llei del tercer sector social

La llei va entrar al Parlament de Catalunya el maig del 2022 per a la seva tramitació i encara no ha estat aprovada. És un text que s’ha treballat conjuntament, compta amb el consens del tercer sector i s’hi han invertit més de tres anys de feina.

Per què és important aquesta llei? Perquè el fet que un text normatiu reconegui la tasca del tercer sector social, pot actuar d’escut davant d’aquelles persones que qüestionen el paper de les entitats no lucratives i les persones. La Llei també vol donar un paper més important al sector a l’hora en la presa de decisions, entre altres qüestions vinculades al reconeixement i l’estabilitat econòmica.

Avantprojecte de Llei dels instruments de previsió del Sistema Públic de Serveis Socials

L’avantprojecte ha estat en fase de participació ciutadana fins al 20 de gener. És ara quan ha començat el període, fins al 20 de febrer, en el qual es rep el retorn d’informació i s’executa, en cas que es consideri necessari, la incorporació al text que arribarà al Parlament.

Aquesta llei canviarà com les entitats es relacionen amb les administracions públiques. El text proposa que les entitats d’iniciativa social siguin agent preferent (sempre respectant els principis de no discriminació, publicitat i transparència) per donar segons quins serveis socials.

Llei Catalana d’Economia Social i Solidària

Impulsada per l'Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) està treballant una norma que reguli l’Economia Social i Solidària (ESS). Durant el 2023 es va obrir un procés participatiu i actualment s’estan avaluant les propostes. També és important dir que és la més enrederida d’aquestes tres lleis.

En aquesta línia, el Consell de Ministres, però, va aprovar al maig l’avantprojecte de Llei Integral de l’Economia Social. Un dels objectius és donar una definició clara que faciliti saber quines entitats es poden considerar dintre de l’ESS. També s’ha aprovat una nova Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027, per tant, es fa palès que hi ha un creixent interès i, en conseqüència, regulació de l’ESS.

Afegeix un comentari nou