Facebook: propietat intel·lectual i protecció de dades personals

Autor/a: 
Xavi Aranda i Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Facebook: propietat intel·lectual i protecció de dades personals

Resum: 

Facebook és potser la xarxa social amb més usuaris que existeix actualment. S’ha convertit també en l’espai comú de moltes entitats, una mena d’àgora virtual. Allà hi aboquem moltes coses, pensaments, textos, fotografies o vídeos, amb la voluntat de compartir-los.

Avui en dia, és molt comú que les entitats utilitzin Facebook i altres xarxes socials com a canal per donar visibilitat a la seva activitat, publicant comunicats i difonent fotografies i vídeos de les accions que duen a terme.

La xarxa és per a les entitats un espai de participació on es genera molta activitat gràcies a la immediatesa i possibilitat d’arribar a un gran nombre de persones.

Tot aquest material queda registrat en una base de dades que és propietat de l'empresa. Però què en fa Facebook, de tot aquest contingut? Com l’utilitza? I sobretot, què passa amb els drets sobre la propietat intel·lectual de les obres que s’hi publiquen?

Amb aquest recurs us ajudarem a tenir una idea clara sobre totes aquestes qüestions.

L'us de les xarxes socials

Internet i les noves tecnologies cada dia ens donen noves eines per poder compartir continguts. Aquest fet crea un enfrontament entre l’evolució tecnològica d’una banda, i els drets de propietat intel·lectual, de protecció de les dades de caràcter personal i el dret a la pròpia imatge, de l’altra.

Aquest conflicte sol ser de complexa resolució, i dificulta l’aplicació de la normativa legal existent al nostre ordenament.

Les xarxes socials han suscitat un gran debat respecte aquesta col·lisió entre la protecció de drets inherents a la persona i el progrés tecnològic i l’accés a la informació a l’instant.

A més, aquestes xarxes tenen el seu principal valor en la informació que disposen dels usuaris i que guarden en els seus discs durs encara que es doni de baixa el perfil.

Condicions legals i de privacitat que ofereix Facebook (I)

Com a tota xarxa social, l'empresa propietària ha d'establir unes condicions legals sobre el contingut que publica l'usuari. Els drets de propietat intel·lectual i l'ús que en fa l'empresa poden entrar en contradiccions.

Facebook ofereix dues pàgines amb informació legal. Una d'elles conté la informació de l'empresa i la declaració de drets i responsabilitats. En aquesta declaració, en l'apartat 2, cita textualment aquesta referència:

"Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y vídeos (en adelante, contenido de PI”) [...] nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido con terceros y éstos no lo han eliminado".

Això indica clarament que, si accepteu les condicions legals, concediu un permís a la companyia per explotar qualsevol contingut que hi publiqueu. I per aquest permís la companyia no paga.

És també preocupant la configuració de la privacitat. En el cas que el contingut que publiqueu sigui visible per a tothom, vol dir que pot ser utilitzat per tothom de qualsevol forma. Això està especificat en el següent punt:

"Cuando publicas contenido o información con la configuración Todos, significa que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Facebook, accedan y usen dicha información y la asocien a ti".

Aquest punt és molt important. Si teniu el vostre contingut visible per a tothom, qualsevol desenvolupador que sàpiga utilitzar l'API (Application Programming Interface) de Facebook pot extreure les vostres dades. Aquí en podeu veure un exemple.

Condicions legals i de privacitat que ofereix Facebook (II)

Però què passa quan esborreu el contingut? Segons el punt 2.2 el contingut s'esborra, però durant uns mesos queda guardat a les còpies de seguretat de la base de dades, sent disponible per a l'empresa però no per a les vostres amistats, o per a tothom en cas que no tingueu configurada la vostra privacitat.

"Cuando eliminas contenido de PI, éste es borrado de forma similar a cuando vacías la papelera o papelera de reciclaje de tu computador. No obstante, entiendes que es posible que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para terceros)".

En el cas que esborreu una fotografia vostra, aquesta al llarg del temps serà esborrada. Però, i si algú l'ha compartit? Aquesta fotografia quedarà guardada a la base de dades del vostre amic que l’ha compartit. El mateix passa amb les aplicacions. Moltes aplicacions de Facebook demanen autorització per “Accedir a les teves dades en qualsevol moment”, això significa que tot el vostre contingut pot ser utilitzat per les aplicacions que heu instal·lat. Així queda especificat en el punt 2.3

"Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu contenido e información y al contenido y la información que otros han compartido contigo. Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, y tu acuerdo con esa aplicación controlará el modo en el que la aplicación use, almacene y transfiera dicho contenido e información".

En una altra pàgina, Facebook ofereix un resum sobre com utilitzen la informació que reben. En aquest resum, s'ndica que utilitzen la informació sobretot per a fins publicitaris. Segons el que publiqueu, ells mostren la publicitat ideal, sobre els llocs més propers a la vostra residència, allò que més us agrada, etc.

Els continguts que penjo

Són diversos els continguts que podeu penjar en una xarxa social. En el cas de Facebook són textos, fotografies i vídeos. Però aquí també heu d'incloure les dades personals a l'hora del registre, com l'estat civil, la població de residència o la data de naixement. Facebook usa totes aquestes dades de diverses formes i amb diversos objectius:

  • Per mantenir Facebook segur.
  • Per oferir serveis propers a la zona.
  • Per mesurar o entendre l'eficàcia dels anuncis que els usuaris veuen.
  • Per fer suggeriments per trobar nous amics.

Està clar que Facebook, en aquest cas, ven els continguts per realitzar campanyes estratègiques de màrqueting.

Totes aquestes dades són molt importants, tant les personals com les que considereu com a obra vostra (textos, fotografies i vídeos) i, per tant, haurien d'estar sota l'empara del dret a la pròpia imatge i la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

En primer lloc, ens trobem amb un conflicte entre el tractament que fa Facebook de les dades dels seus usuaris i la protecció que se li suposa a les dades de caràcter personal.

Tractament de les dades de caràcter personal

Segons la definició que realitza la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), es considera dada de caràcter personal qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que fa referència a persones físiques identificades o identificables.

Respecte a les dades de caràcter personal, la primera controvèrsia que ens trobem amb Facebook és el destí de les dades, fotografies i comentaris que els usuaris esborren dels seus perfils però que segueixen gravades als discs durs de la companyia.

En relació amb això, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert una investigació contra la xarxa social, a qui acusa de retenir informació dels usuaris sense el seu consentiment. Per aquest motiu, Facebook està exposat a multes de fins a 60.000€, per apropiació de dades sensibles contra la voluntat dels seus titulars.

No és el primer cop que Facebook és investigada per l’ús que fa de les dades personals. En el seu dia, ja va haver de donar explicacions al Congrés dels Estats Units, ja que es va arribar a publicar que la companyia havia tramès dades sobre la identitat dels usuaris a d’altres empreses.

Davant la preocupació dels usuaris per la seva privacitat i tenint en compte que la llei de protecció de dades obliga a les empreses a facilitar a la persona que ho sol·liciti quines dades guarda, Facebook proporciona a l’usuari un canal mitjançant el qual es pot obtenir tota la informació personal que la xarxa social emmagatzema respecte a aquest usuari.

La xarxa també dóna la possibilitat de configurar nivells de privacitat per tal de controlar la informació del perfil propi que poden veure la resta d’usuaris però que alguns contactes no vegin alguna informació no significa que no estigui emmagatzemada en el disc dur de la companyia i per tant, a la seva disposició.

El mateix passa quan ens donem de baixa de la xarxa: les dades no s’esborren, sinó que no apareixen visibles. Un exemple és que encara que es desactivi el compte, els contactes poden seguir convidant a actes, etiquetant fotografies i enviar sol·licituds de grups a la persona donada de baixa.

Contradiccions amb la normativa que regula la propietat intel·lectual

Un altre conflicte amb què ens trobem té a veure amb la propietat intel·lectual. L’apartat Licenses de Facebook disposa que, sobre els continguts, es concedeix una llicència no exclusiva, transferible, amb possibilitat de ser subatorgada, sense "royalties", aplicable globalment, per utilitzar qualsevol contingut de Propietat intel·lectual que es publiqui a Facebook o en connexió amb Facebook.

Aquesta llicència només finalitza quan s’elimina el contingut o el compte sempre i quan no s’hagi compartit amb tercers o aquests no l’hagin eliminat, com hem mencionat anteriorment.

Per tant, Facebook entra en un dilema legal: segons el contracte d’adhesió de la pròpia Xarxa, es reserva la facultat de transferir contingut de propietat intel·lectual -per tant, no s’obliga a renunciar a la propietat intel·lectual- però, per altra banda, i si aquest contingut s’ha pujat a la Xarxa sense autorització del propi autor? Qui controla que tot el que es puja es pot transferir?

Aquesta és una altra qüestió que no està ben resolta a Facebook. Malgrat que el seu propietari ha declarat que els usuaris són els qui controlen la informació, les clàusules contractuals ens diuen el contrari.

Facebook i el dret d'imatge

Finalment, una altra qüestió que provoca controvèrsia és l’ús de la Xarxa i el dret a la pròpia imatge. Segons una Sentència del Tribunal Suprem de data 23 de febrer de 2010, es defineix la imatge de la persona com la representació gràfica de la figura humana visible i que es pugui reconèixer, mitjançant un procediment mecànic o tècnic de reproducció.

La sentència també destaca la facultat exclusiva de l’interessat de difondre la imatge o publicar-la i d’evitar la seva reproducció sense el seu consentiment, llevat de casos establerts per la llei.

El reconeixement de la pròpia imatge comprèn dues dimensions jurídiques: la que protegeix la intimitat i la que protegeix el dret d’una persona a explotar comercialment la seva imatge.

Davant d’aquest dret, ens trobem la mateixa problemàtica que amb la resta de continguts.

Respecte a aquesta qüestió, la xarxa té l’inconvenient que no només tothom pot pujar una fotografia en la qual aparegui qualsevol persona, sinó que a més, se’l pot identificar amb nom i cognoms amb les etiquetes.

Per intentar donar més seguretat respecte a les etiquetes i preservar la privacitat, Facebook ha habilitat una funció mitjançant la qual quan algú pengi una foto no es pugui suggerir el nom de l’usuari per etiquetar-lo. Aquesta opció s’ha d’activar expressament.

I el futur?

Possiblement, Facebook continuarà sent una de les xarxes socials més utilitzades. Cada vegada més gent, però, és conscient de l'ús que fa aquesta empresa de les dades personals i de les obres penjades.

En un futur, possiblement, les xarxes socials tindran més cura amb aquest aspecte.

Actualment ja hi ha xarxes socials en què les dades estan descentralitzades, no estan guardades en cap servidor de la companyia i estan disponibles per l'usuari en qüestió. Segurament aquesta és la línia a seguir en un comportament ètic dins les TIC.