Com poden les entitats adherir-se a la iniciativa ‘Per una societat lliure de violència de gènere’?

Suport Tercer Sector - Jurídic
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere és l’encarregada de promoure aquest projecte. Font: Canva.
La Delegació del Govern contra la violència de gènere és l’encarregada de promoure aquest projecte. Font: Canva.

Com poden les entitats adherir-se a la iniciativa ‘Per una societat lliure de violència de gènere’?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La Delegació del Govern contra la violència de gènere és l’encarregada de promoure aquesta iniciativa, així com de treballar conjuntament amb les entitats per portar-la a terme.

Amb l’objectiu que empreses i entitats siguin partícips de les accions de sensibilització necessàries per prevenir i abordar la violència contra les dones, la Delegació del Govern contra la violència de gènere promou la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’.

Es tracta d’una iniciativa d’innovació en l’àmbit de la col·laboració publicoprivada i la responsabilitat social corporativa.

Com adherir-se a la iniciativa?

Per a l’adhesió a aquesta iniciativa, pot utilitzar-se la forma jurídica de conveni, el qual ha d’estar entre els esmentats a l’article 47 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic de Sector Públic.

El conveni se signarà per part de la Delegació del Govern contra la violència de gènere i l’empresa o entitat que estigui interessada a formar part de la iniciativa.

A través d’aquest conveni, que tindrà una durada de quatre anys, les parts es comprometen a desenvolupar conjuntament una sèrie d’accions de sensibilització. Així mateix, es comprometen a crear una comissió de seguiment del conveni i de les accions que es despleguin.

Quines accions s’han de realitzar?

Tal com s’apuntava anteriorment, les empreses o entitats interessades a adherir-s’hi a aquesta iniciativa han de dur a terme, de la mà de la Delegació del Govern contra la violència de gènere, un seguit d’accions. Aquestes han d’incloure’s en les següents categories:

  • Accions que impliquin la col·laboració en la difusió de les campanyes de prevenció i sensibilització que faci la Delegació del Govern contra la violència, mitjançant canals de comunicació de l’entitat o empresa en qüestió.
  • Realització d’accions de conscienciació social amb motiu de la commemoració de determinats dies internacionals relacionats amb la lluita contra les diferents formes de violència vers les dones.

Quina ajuda obtenen les entitats per portar a terme la iniciativa?

La Delegació del Govern contra la violència de gènere ofereix a les empreses i entitats participants les següents ajudes:

  • Campanyes i materials d’informació i conscienciació social contra la violència vers les dones.
  • Difusió i suport, a través de les xarxes socials i altres canals de comunicació propis, de les diferents actuacions que realitzin les entitats.
  • Col·laboració en la planificació, organització i execució de les accions d’informació, prevenció i sensibilització que les entitats posin en marxa.
  • Assessorament i suport en el desenvolupament de les accions.

Les entitats i empreses interessades a adherir-se a la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ poden rebre més informació a través de sensibilizacion-DGVG@igualdad.gob.es.

Per resoldre qualsevol altre dubte relacionat amb la lluita contra la violència vers les dones i la promoció de la igualtat de gènere a les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.