Drets i deures de les famílies d’acollida: què s’ha de saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Ser família acollidora requereix d’una molt bona gestió emocional. Font: Canva.
Ser família acollidora requereix d’una molt bona gestió emocional. Font: Canva.
Per poder ser família acollidora cal tenir els recursos econòmics suficients. Font: Canva.
Per poder ser família acollidora cal tenir els recursos econòmics suficients. Font: Canva.

Drets i deures de les famílies d’acollida: què s’ha de saber?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Decidir ser família acollidora ha de ser una decisió meditada i tenint en compte tota la informació possible.

Segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, actualment, a Catalunya, hi ha més de 2.000 infants que estan en centres d’acollida esperant una família acollidora. Per ser família d’acollida cal complir amb una sèrie de requisits, saber quines opcions hi ha i quins drets tenen.

Classes d’acollida disponibles

Existeixen diferents classes d’acolliment, en funció de les necessitats de l’infant i les famílies d’acollida.

 • Acolliment d’urgència i diagnòstic: es realitza en situacions crítiques i es valora la situació de la família d’origen i l’infant. Normalment, aquest acolliment té una durada inferior a sis mesos. En aquest temps, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) avalua com ha de procedir.
 • Acolliment de curta durada: solen tenir una durada inferior als dos anys. Termini en el qual es creu que l’infant podrà tornar amb la família d’origen. La família té visites i sortides freqüents amb l’infant.
 • Acolliment de llarga durada o permanent: es preveu que el temps d’acollida serà superior a dos anys. En alguns casos, hi ha persones que necessiten acollida fins a la majoria d’edat.
 • Allotjament durant els caps de setmana i vacances: per a infants que viuen als Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE). Les famílies són col·laboradores i reben a les menors d’edat durant els caps de setmana i les vacances. Amb aquest format es vol proporcionar a l’infant un referent familiar.
 • Acolliment especialitzat: l’infant necessita una atenció especialitzada, a causa de discapacitats físiques o mentals.

Drets de les famílies d’acollida

Abans i durant el temps d’acollida, les famílies i la persona menor d’edat tindran formació i el suport de professionals capacitades. L’acompanyament es fa amb entrevistes i activitats, tant al domicili com fora. Així mateix, sempre que sigui necessari es treballarà amb altres professionals.

Igualment, a Catalunya, totes les famílies d’acollida, menys les famílies col·laboradores, tenen dret a una prestació econòmica per ajudar a fer front a les despeses dels infants. Per accedir a la prestació, no es tindrà en compte els ingressos de la família acollidora. Si es tracta d’un infant que necessita tractaments privats, l’Administració pública determinarà si assumeix el cost total o una part.

Deures de les famílies d’acollida

Les famílies acollidores ha de complir amb una sèrie de condicions per poder accedir a l’acollida. Per una banda, estar en ple exercici dels drets civils. Així doncs, han de ser majors de vint-i-cinc anys i tenir una diferència mínima de catorze anys amb la persona menor d’edat.

Finalment, les persones que vulguin ser acollidores han de garantir el següent:

 • Han de tenir una vida equilibrada i estable, tant en l’àmbit familiar com el professional.
 • Han de garantir els recursos suficients per fer front a les despeses dels infants. Així com, un habitatge adequat.
 • És important disposar de temps, energia i eines i recursos educatius.
 • Cal que estiguin oberts a treballar conjuntament amb les persones professionals que realitzen l’acompanyen de l’acollida.
 • Tots els membres de la família acollidora han d’estar conformes amb l’arribada de la menor d’edat acollida.
 • Han d’acceptar i facilitar que l’infant tingui relació amb la família d’origen, si així ho dictamina l’Administració pública.
 • És fonamental, que estiguin preparades, pel possible moment que l’infant torni amb la família d’origen.
 • Han de respectar la identitat i la cultura de la persona menor d’edat.