Els tràmits en línia més usuals de les entitats (II)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els tràmits en línia més usuals de les entitats (II)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

Com ja hem explicat al recurs anterior, l’Administració Pública permet fer molts dels seus tràmits en línia. A continuació us fem un recull d’altres tràmits que poden ser d’interès per a les entitats.

Seguint amb la comunicació entre les entitats i l'Administració Pública, trobem altres tràmits que es poden fer telemàticament a banda dels ja exposats en el recurs anterior.

A continuació us exposem els següents:

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

Un dels portals que pot succitar interès per a les entitats pot ser el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, al qual es poden adherir totes les entitats que realitzin activitats que impulsin i promoguin l’ús de la llengua catalana.

Mitjançant aquest portal es tramitarà la seva inclusió o renovació, que s’haurà de fer anualment, durant el termini que va des de l’1 de gener fins el 30 d’abril de cada any.

Entre els avantatges que suposa estar inscrit en aquest cens, trobem les desgravacions en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Així doncs, totes les donacions fetes a favor de fundacions o associacions que figuren en el Cens es podran desgravar en l’IRPF.

El Cens d’entitats de voluntariat

Un altre dels portals que pot esdevenir particularment útil és el Cens d’entitats de voluntariat, en el que es poden inscriure totes les entitats que comptin amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals i que disposin d’un projecte de voluntariat adequat i que desenvolupin la seva actuació en un o més àmbits d’actuació, ja sigui de caire social, cultural, comunitari, internacional o socioeconòmic.

El portal permet que la seva inclusió, baixa o modificació de dades es facin telemàticament.

Entre els principals avantatges trobem la possibilitat de sol·licitar subvencions i ajudes destinades a aquestes, i la de presentar-se als Premis Voluntariat.

Altres tràmits en línia

A l'hora de relacionar-se amb l'Administració Pública per part de les entitats, hi ha més portals que poden suscitar interès a les associacions, com per exemple els següents:

  • El Cens d’entitats juvenils: voluntàriament es podran inscriure, les entitats constituïdes per joves o que presten serveis a les persones joves de manera estable, seccions juvenils i consells locals de joventut. La inscripció en el Cens dóna a les entitats el dret a acollir-se a les convocatòries de subvencions i ajuts de la Direcció General de Joventut, entre d’altres.

  • El Registre d’entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat: es podrà inscriure, de forma voluntària, qualsevol entitat que centri la seva activitat en l’àmbit de l’ecologia, de la sostenibilitat ambiental i aquelles relacionades amb la protecció i la millora del medi ambient. A més, incorpora un important avantatge fiscal, ja que les persones físiques que hagin realitzat una donació a associacions i fundacions inscrites en aquest Registre tenen dret a una deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF.