Entitats contra el càncer on fer voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moles fundacions i associacions. Font: Canva.
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moltes fundacions i associacions. Font: Canva.
El voluntariat suposa un compromís solidari amb altres persones per millorar la seva qualitat de vida. Font: Canva.
El voluntariat suposa un compromís solidari amb altres persones per millorar la seva qualitat de vida. Font: Canva.

Entitats contra el càncer on fer voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Amb el voluntariat es pot conèixer persones noves, enfortir els vincles amb la comunitat i ajudar persones que ho necessiten.

Existeix un gran nombre d’entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar la vida de les persones amb càncer i el seu entorn. Així com informar i conscienciar sobre aquesta malaltia.

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme és l’encarregada de regular el model català del voluntariat amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir el voluntariat a Catalunya. A continuació es presenta una sèrie d’organitzacions contra el càncer on es pot fer voluntariat.

Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya fa més de 25 anys que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Aquesta organització compta amb diversos programes de voluntariat per donar suport a l’organització i a les persones que en formen part d’aquesta.

Per poder participar-hi s’han de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, cal realitzar la formació ‘Iniciació al Voluntariat d’AFANOC’ de tres hores. El segon pas es basa en una entrevista personal amb la coordinadora de voluntariat per tal de conèixer la persona interessada i que aquesta conegui l’entitat i, així mateix, valorar les possibilitats d’incorporació a l’equip de voluntariat de l’organització.

L'AFANOC ambé té el programa ‘Implica’t’, una proposta que busca persones amb idees per tal que ajudin a difondre la tasca de l’entitat i aportin recursos.

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia fa més de vint anys que dona assistència integral a les necessitats dels infants i joves amb càncer o altres malalties greus, i les seves famílies.

La fundació disposa de quatre programes de voluntariat. Per accedir-hi, cal assistir a les reunions formatives, fer una entrevista personal i superar un curs de formació inicial.

En primer lloc, es pot participar en el ‘Voluntariat hospitalari’, on es pot donar suport i entreteniment als infants i joves durant el seu ingrés hospitalari. D’altra banda, el ‘Voluntariat a casa’, on es dona suport als domicilis dels infants i joves, amb jocs, entreteniment i companyia.

També hi ha el ‘Voluntariat d’activitats i sortides’, on es dona acompanyament als infants, joves i famílies en els viatges i sortides. A més, es pot participar en les activitats de lleure educatiu del programa ‘No estàs sol@’, dirigit a joves que han patit càncer infantil. Finalment, el ‘Voluntariat administratiu i de suport’, a través del qual es pot ajudar a l’entitat amb les tasques d’informació, administratives i de gestió.

Fundació Kālida

La Fundació Kālida ofereix un model de suport oncològic integral (pràctic, emocional i social) als seus centres per a persones amb càncer. Aquests espais serveixen per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com les seves famílies, amics i amigues i/o persones cuidadores. Aquest servei és gratuït i té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals.

Per tal de poder oferir de forma gratuïta l’ajuda psicosocial, l’entitat necessita persones voluntàries. Les principals funcions d’aquest voluntariat són les següents: donar la benvinguda, garantir la gestió diària dels centres i organitzar les activitats de captació de fons.

Fundació Oncolliga

La Fundació Oncolliga fa més de vint anys que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Així mateix, fa activitats de sensibilització, divulgació i prevenció.

Per a l’organització la figura de la persona voluntària és molt rellevant, ja que complementa la tasca de l'equip professional per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat a les persones amb la malaltia i al seu entorn.

Dins de l’entitat existeixen diferents tipus de voluntariat. En primer lloc, el ‘Voluntariat hospitalari’ on es duu a terme l’acompanyament i es dona suport a les persones amb la malaltia i la seva família, dins de les activitats que es desenvolupen dins dels hospitals. També hi ha el ‘Voluntariat domiciliari’, on es realitzen les tasques d’acompanyament i entreteniment a les cases de les persones malaltes.

El ‘Voluntariat testimonial’, el poden fer persones que hagin passat i superat una experiència relacionada amb el càncer. Aquest tipus de voluntariat és molt important, ja que aquestes persones poden compartir la seva experiència i ajudar a altres des d’una mirada diferent, donant realisme i esperança.

Fundació Roses

La Fundació Roses contra el càncer acompanya i dona suport a persones amb càncer i a les seves famílies, així com a les persones supervivents, mitjançant l’actuació de professionals i persones voluntàries. Així mateix, realitza activitats de suport social i psicològic per a les persones afectades per la malaltia. També duu a terme la labor d’informar, conscienciar i sensibilitzar la població amb xerrades, xarxes socials, col·loquis, conferències i campanyes sobre la realitat i les problemàtiques de les malalties oncològiques.

La fundació ofereix la possibilitat de fer dos tipus de voluntariat. Per una banda, està el ‘Voluntariat suport logístic o comunitari’, on les persones poden col·laborar en les activitats de l’organització com la captació de fons, sensibilització, educació, prevenció i promoció de la salut i els tallers terapèutics.

Per l’altra, es troba el ‘Voluntariat testimonial, domiciliari o d’acompanyament’, un voluntariat on es té contacte directe amb les persones malaltes i les seves famílies. L’objectiu d’aquest voluntariat és donar suport a les persones malaltes i al seu entorn amb acompanyament en les tasques quotidianes com les visites mèdiques, gestions, compres... i així poder ajudar també a la persona cuidadora principal.