Les novetats més importants de la llei de famílies

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La nova llei permetrà nous permisos per a la conciliació i les cures. Font: Canva.
La nova llei permetrà nous permisos per a la conciliació i les cures. Font: Canva.
Segons el govern espanyol, l'extensió de l'ajuda de cent euros arribarà entre 200.000 i 250.000 noves mares. Font: Canva.
Segons el Govern espanyol, l'extensió de l'ajuda de cent euros arribarà a entre 200.000 i 250.000 noves mares. Font: Canva.

Les novetats més importants de la llei de famílies

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La nova normativa ampliarà el reconeixement de la diversitat familiar i el suport a la família i la infància.

El Consell de Ministres ha aprovat la llei de famílies, el 28 de març de 2023. El projecte de llei serà tramitat per via d'urgència amb l'objectiu que entri en vigor abans que acabi la legislatura. Amb aquesta llei es volen reconèixer els diferents models de famílies. Així com, fomentar la conciliació familiar i la criança.

La nova llei garantirà el compliment dels drets de totes les famílies, independentment de la seva composició. D’aquesta manera, es reconeixen legalment les famílies LGBTI, amb membres amb alguna discapacitat, adoptives, múltiples o acollidores, entre d’altres.

Conciliació familiar

Pel que fa a la conciliació familiar, s’estableixen tres nous permisos diferents. Per una banda, es podrà accedir a un permís de cura de cinc dies l'any, que es podrà utilitzar en casos d'accidents o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs, d'una persona familiar fins a segon grau o d'una convivent.

Per altra banda, s’estableix un permís parental de vuit setmanes, que es podrà gaudir de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que l’infant tingui vuit anys.

Finalment, el tercer permís nou pretén facilitar a pares i mares el fet d’haver-se d’absentar de la feina quan tinguin situacions familiars urgents i imprevisibles. Aquest permís es distribuirà per hores i podrà ser fins a un total de quatre dies l'any.

Criança d’infants

La llei de famílies estableix una dotació de cent euros al mes a famílies en situacions específiques amb infants menors de tres anys. Per poder accedir a aquesta prestació, les mares han de tenir una situació de desocupació, contributiva o no.

Així mateix, s’amplia la protecció social de les famílies que siguin considerades amb majors necessitats de suport a la criança. En aquesta categoria queden recollides les següents famílies:

  • Les considerades fins ara famílies nombroses.
  • Les famílies monoparentals femenines amb dues filles/fills.
  • Les famílies amb dues filles/fills on una de les persones tutores o una filla/fill tingui discapacitat.
  • Les famílies amb dues filles/fills on una tutora legal sigui víctima de violència de gènere.
  • Les famílies amb dues filles/fills on una tutora/tutor legal hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments.
  • Les famílies amb dues filles/fills en les quals una tutora/tutor legal estigui en tractament hospitalari durant un mínim d’un any o hagi ingressat a la presó.

Més consideracions que cal tenir presents

Amb l’aprovació d’aquesta nova llei, les següents famílies tindran suport social per considerar-les amb majors necessitats de suport a la criança de categoria especial:

  • Famílies que fins ara eren considerades nombroses de categoria general, com aquelles amb quatre filles/fills, en comptes de cinc com fins ara.
  • Famílies amb tres filles/fills en cas de part múltiple, en comptes de quatre com fins al moment.
  • Famílies amb tres filles/fills i baixos ingressos, fins al 150% de l’Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Finalment, una altra novetat és que les parelles de fet i els matrimonis quedaran quasi equiparats, amb quinze dies de permís per registre equiparable al matrimoni.

En cas de tenir dubtes sobre aquesta qüestió o altres relacionades amb la gestió de les organitzacions sense ànim de lucre es pot accedir al servei d'assessorament.