Què cal saber sobre la Llei de foment de l’associacionisme?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Amb la nova llei de l’associacionisme es vol donar reconeixement al teixit associatiu català. Font: Canva.
Amb la nova llei de l’associacionisme es vol donar reconeixement al teixit associatiu català. Font: Canva.
La Llei de foment de l’associacionisme pretén enfortir i facilitar el creixement del món associatiu català.  Font: Canva.
La Llei de foment de l’associacionisme pretén enfortir i facilitar el creixement del món associatiu català. Font: Canva.

Què cal saber sobre la Llei de foment de l’associacionisme?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La Llei de foment de l’associacionisme pretén consolidar el teixit associatiu, potenciar el reconeixement i simplificar les relacions entre les organitzacions i les administracions públiques catalanes.

Com ja va informar Xarxanet, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l'associacionisme, per enfortir el món associatiu. El passat 18 de gener de 2024 va entrar en vigor i, per aquest motiu, és important que les organitzacions coneguin com les afecta la normativa.

A qui afecta la llei?

Les principals organitzacions afectades per la norma són les associacions i, en els casos que així ho determini la llei, les fundacions, les plataformes ciutadanes i els grups socials que compleixen els requisits que fixa la normativa.

La llei explica quins són els requisits que han de complir les organitzacions, alguns són: tenir finalitats d’enfortiment comunitari o de regir-se per principis i valors com la transparència, el foment de la participació, el funcionament democràtic, la sostenibilitat ambiental, la garantia d’una perspectiva inclusiva i no sexista o el foment de la normalització lingüística del català.

Així mateix, també afecta les administracions públiques catalanes, ja que indica, en funció de l’àmbit de competències, l’obligatorietat de fomentar l’associacionisme.

Quines són les principals mesures de foment de l’associacionisme?

Existeixen diferents àrees de foment de l’associacionisme que es poden veure a continuació:

  • Plans d’acció de foment de l’associacionisme: és una mesura que han d’impulsar les diferents administracions catalanes per fomentar el reconeixement, el creixement i la implantació territorial i social de les associacions.
  • Mesures de reconeixement: tenen a veure amb el reconeixement institucional, formatiu i professional.
  • Mesures d'impuls de la participació: per fomentar la participació de les organitzacions en l’elaboració de les normatives que les afecten. Així mateix, es reconeix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVAC) com un espai estable i participatiu.
  • Mesures de suport: recullen els assessoraments i acompanyaments, accés a formació de qualitat, espais, treball en xarxa o millora dels instruments de finançament públic, entre d’altres.
  • Mesures fiscals i d’estímul del mecenatge: a més de la llei estatal de mecenatge, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat un projecte de llei del mecenatge que, en l'àmbit de les seves competències, reguli els incentius fiscals i el tipus de mecenatge aplicable a les associacions. A més, s’inclou que el govern estableixi la qualificació d'entitat d'interès social i general com a qualificació complementària a la Declaració d'Utilitat Pública (DUP).
  • Mesures de promoció de l'associacionisme i sensibilització: tenen a veure amb l’accés de les associacions, que no de les fundacions, als mitjans de comunicació, per poder sensibilitzar a la societat.

Millores en la relació amb l’administració

La llei estableix una sèrie de mesures per millorar les relacions amb l’Administració pública catalana. En aquest sentit, estableix la creació d'un sistema que garanteixi la interconnexió i interoperabilitat entre els diversos registres i censos d'entitats sense ànim de lucre, la titularitat dels quals sigui de la Generalitat de Catalunya per facilitar i simplificar la relació de les organitzacions amb les diferents administracions.

Finalment, la llei preveu la creació de l'Agència catalana de foment de l'associacionisme, l'Observatori de l'associacionisme i un centre de recursos per a les associacions juvenils, i suprimeix el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya de la Llei 25/2015.

Es pot consultar a la guia ‘Aspectes clau de la Llei 11/2023 de foment de l’associacionisme’ que ha creat l’equip jurídic de Suport Tercer Sector de Fundesplai per ampliar la informació.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit laboral o relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.