Comunicació associativa: algunes idees clau

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Comunicació associativa: algunes idees clau

Resum: 

Sabem quina imatge estem projectant cap al nostre entorn? Què opina la nostra base social? Planifiquem les accions de comunicació? Aprofitem totes les oportunitats per comunicar?

Quan parlem de comunicació a les entitats ens referim a com ens comuniquem amb les persones sòcies, les treballadores i/o voluntàries, les altres entitats i amb el nostre entorn en general.

La comunicació així entesa és “gestionable i planificable” tant quan ens referim a la interna com a l’externa. Això és especialment necessari en les entitats no lucratives en què és imprescindible la implicació i participació de la base social així com generar confiança i credibilitat de cara al conjunt de la societat.

Identitat vs imatge?

Totes les entitats tenen una identitat pròpia, definida per la seva missió, visió i valors. Però també tenen una imatge pública que depèn de les diferents visions que l’entorn tingui sobre l’entitat.

A La gestión de la comunicación en el Tercer Sector, es descriu la imatge com “el resultat dels contactes, impactes i percepcions que cada persona ha tingut amb l’ONG [...]. Només el públic és capaç de crear una imatge”. A més, aquesta imatge no és immutable sinó que va variant amb el temps.

Com explica el mateix document, el Tercer Sector té en la societat el seu objectiu i, per tant, la imatge que hi projecta és fonamental per mantenir la seva pròpia vitalitat així com el suport de la ciutadania i les institucions.

En aquest sentit, és important que les entitats coneguin quina és la imatge que projecten, mitjançant entrevistes amb la base social, les persones usuàries, enquestes, etc.

També cal parar atenció a les xarxes socials i aprendre a escoltar i respondre els nostres contactes. Per saber-ne més, podeu consultar els diferents recursos que a Xarxanet s’han anat publicant sobre la gestió de xarxes socials.

Algunes idees per millorar les nostres comunicacions

1. Analitzem d’on partim

Malgrat que el dia a dia sovint ho dificulta, és bo aturar-se a analitzar en quin estat ens trobem respecte a aspectes comunicatius. Per fer-ho, ens haurem de plantejar preguntes com ara quina imatge transmetem? Qui parla de nosaltres? Quines eines tenim? De quins recursos disposem?

L'últim Útil Pràctic editat per Torre Jussana, Càmera, llums, interacció! ens proposa una sèrie de qüestions que ens hauríem de plantejar de cara a fer una anàlisi de la situació de partida i la posterior avaluació dels objectius fixats.

2. Planifiquem

La comunicació no es pot improvisar. Cal que, abans d’engegar cap acció, tinguem clars quins objectius perseguim, a quin públic ens adrecem, etc. També cal designar persones responsables i fixar en un calendari les accions que caldrà dur a terme i els terminis que volem complir.

Quan planifiquem i redactem un projecte a l’entitat, ens plantegem totes aquestes preguntes: per què no fer-ho quan dissenyem la nostra estratègia de comunicació?

3. Comuniquem per existir o existim per comunicar?

Per Alfred Vernis, la comunicació a les entitats forma part de la seva raó de ser i, per això, mai han de perdre de vista que existeixen per transmetre els seus valors a la societat.

Les entitats no han d’oblidar mai aquesta essència per acabar limitant-se a oferir serveis. En aquest sentit, cal que quan comuniquen allò que fan tinguin presents la seva missió i valors.

Es muy importante que las organizaciones no lucrativas, cuando comunican lo que hacen, no pierdan nunca de vista los valores por los que se mueven, y que siempre, en cualquier acción de comunicación, recuerden aunque sea brevemente sus valores fundacionales.
La gestión de la comunicación en el Tercer Sector.

4. Sobretot, el contingut!

No hem de permetre que la diversitat d’eines de què actualment disposem per comunicar ens facin perdre de vista que el contingut segueix essent el més important en la comunicació.

Els bons continguts segueixen sent el principal pol d’atracció dins i fora de les pantalles i, sobretot, l’eina fonamental per promoure una ciutadania que es mobilitza amb raons.
Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0

5. Tot comunica

Les accions de comunicació pròpiament dites no ho són tot i per això cal que tinguem especial cura amb la nostra comunicació interpersonal.

A banda de les eines i accions de comunicació com ara els butlletins, les xarxes socials, etc. existeixen multitud d’ocasions per posar en joc les nostres habilitats comunicatives: un acte, una reunió, un taller, una trucada telefònica, etc.

Podem crear continguts de molta qualitat, però el seu valor se’n pot anar en orris si la nostra comunicació interpersonal no funciona. [...] La nostra destresa en la comunicació interpersonal es pot posar en joc en una gran diversitat d’escenaris: al carrer durant un acte, en un taller, una trucada telefònica...
Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0

6. Formem-nos!

Com en qualsevol altra àrea, la formació i informació són fonamentals. Per conèixer alguns dels principals manuals adreçats a entitats no lucratives, podeu consultar un recurs de Xarxanet dedicat a la millora de la comunicació a les entitats.

Per estar al dia de cursos i jornades que tractin el tema de la comunicació associativa i d’altres d’interès per a entitats, consulteu el portal d’assessorament sobre formació de Xarxanet.

Comentaris

Moltes gracies per la informacio! De veritat!

Israel

Afegeix un comentari nou