5 factors per una bona cohesió d’equip a les entitats

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Què pot ajudar a les entitats a tenir equips cohesionats i treballant per un mateix objectiu? Font: Pixabay
Què pot ajudar a les entitats a tenir equips cohesionats i treballant per un mateix objectiu? Font: Pixabay
Promoure la diversitat interna en una entitat pot ajudar a trobar solucions creatives que no s'imaginaven. Font: Pixabay
Promoure la diversitat interna en una entitat pot ajudar a trobar solucions creatives que no s'imaginaven. Font: Pixabay

5 factors per una bona cohesió d’equip a les entitats

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Elements que cal tenir en compte a l’hora de garantir una entesa saludable entre l’equip d’una entitat.

Persones treballant amb persones. Aquesta és la màxima de moltes entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa: de voluntariat, unides per una afició comú, d’atenció social o fins i tot aquelles que proveeixen serveis. El denominador comú és que la seva activitat es basa en la interacció personal. Per aquest motiu és fonamental que l’equip, el grup humà que desenvolupa la tasca de l’entitat, estigui unit i compti amb una bona cohesió grupal.

A l’hora de parlar d’un concepte tan estès en la gestió d’organitzacions com és la cohesió d’equip, a tots i totes ens venen a la ment exemples ben diferents d’equips, ja sigui en l’àmbit laboral o el del voluntariat. Des de grups que es troben fora dels horaris en què desenvolupen la seva activitat comuna per tal de fer celebracions o pel plaer de cultivar una amistat fins a altres grups barallats i amb relacions tòxiques que arriben al límit de no poder dur a terme el seu propòsit comú.

En aquest llistat es repassen cinc factors que poden ser d’utilitat per tal de garantir una cohesió saludable i sana, que permeti un bon treball compartit. Uns elements de mínims que s’han d’ajustar a cada casuística concreta, però que poden ser d’ajuda per tenir un punt de partida.

Treball per un objectiu comú

El primer element a tenir en compte és definir la missió del grup. Què vol aconseguir l’entitat i com ho farà? Quina és la seva activitat central? A qui deu la seva acció? Preguntes clau que tota entitat ha de respondre abans de posar-se en moviment per evitar donar bandades, perdre el temps i generar mals entesos. El treball per un objectiu comú, compartit i clar serà la brúixola de l’entitat que ajudarà a recordar la motivació en les hores baixes de l’equip o de la mateixa entitat, i a la vegada farà de filtre natural quan es presentin nous projectes o propostes de col·laboració.

Definició de les tasques

D’entrada pot sonar innocent o massa evident, però una bona concreció de quines són les tasques que cada persona duu a terme dins de l’equip reduirà sorolls i interferències innecessàries. De la mateixa manera que no hi ha d’haver dubtes sobre quin és l’objectiu últim de l’entitat, les integrants de l’equip han de tenir clar què aporten per fer possible arribar a aquest objectiu.

A la vegada ens trobem que, sovint, les responsabilitats van associades a rols. Aquella persona que s’encarrega de la comunicació i que s’ha d’assabentar d’allò que passa a tots els racons de l’entitat, aquella que ha de prendre decisions que afecten l’equip o la que té en les seves mans que es puguin pagar les factures i nòmines de l’entitat. Tota responsabilitat comporta un rol, però també hi ha rols naturals que sovint depenen de les personalitats, les dinàmiques establertes a l’equip o la mateixa activitat. Tant els rols espontanis com els assignats s’han de posar en joc i sobretot ser conscients del paper que estan jugant, tot valorant si ajuda o no a aconseguir l’objectiu comú.

Promoció de la diversitat

Diuen que sense contradicció no s’avança. Així de la mateixa manera que afirmàvem que cal definir i concretar les tasques que recauen sobre cada membre de l’equip, també és necessari enriquir-la reconeixent i promocionant la diversitat. Quantes vegades ens hem trobat amb companyes o companys d’equip que, després d’anys treballant colze a colze, desvetllen una habilitat oculta fins al moment. Conèixer-se i saber què pot posar en joc cada persona i “pensar fora de la caixa” a l’hora d’aportar solucions creatives a problemes nous o habituals que l’entitat té per davant.

Comunicació fluïda

Les receptes màgiques les deixarem per als ‘best sellers’, però no podem continuar aquest llistat sense assegurar-nos un mínim indispensable en tot grup humà: una bona comunicació. Són moltes les entitats que dediquen gran part dels seus esforços a comunicar portes enfora tot allò que fan, però portes endins no cuiden els canals de comunicació. En aquest recurs proposem eines per millorar la comunicació interna a les entitats per tal d’assegurar-nos que totes les integrants de l’equip disposen de la informació necessària per fer la seva feina.

Confiança

Un darrer element, però indispensable, és que l’equip pugui treballar en confiança. Segons el diccionari és la “seguretat d’aquell qui compta amb el caràcter, la capacitat, la bona fe, la discreció, d’algú”. És a dir, comptar que l’ambient de treball no serà un espai de foc creuat, sinó un indret on remar a favor en benefici d’una causa compartida. La confiança implica coneixença mútua, unes relacions socials predictibles (saber què pot passar i què no) i un sentit mínim de comunitat entre les persones que la construeixen.

Comentaris

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site: OKBet

이길 수 없는 게임을 즐기면서 즐기고 계신가요? 우리를 봐 카지노 게임.
여기에서 카지노 게임을 하면 우리가 제공하는 모든 즐거운 추가 혜택과 보상을 받을 수 있을 것이라고 확신합니다.

Shop for shoe cabinets on fsh furniture! We have the widest selection of high quality, well-designed shoe cabinets, shoe benches and more.

ji

"I've been playing EverQuest for years, and I must say that the community is one of the friendliest I've ever come across. It's always a pleasure to group up with helpful and kind players."
https://legendaparafotosozinha.com/
https://поздравлениесднемрождения.com/

Hello, enjoy gaming. dino game

You have a great opportunity! why do you keep waiting? Playing Baccarat can increase your chances of winning prizes and winnings.

There is a great opportunity! 와이 에서 에서세요세요? 널다 바카라 아이 아이 이스 이스 이스 다이 이스 아이 가이.

One of the simplest games is Baccarat , and you can win even more prizes by playing.
Play right away to hone your skills, gain knowledge, meet new people and become the greatest baccarat player ever!


Baccarat is the greatest achievement you can ever make in your life. If you are bored or lazy, you can play here. No pressure.
All you have to do is play and keep winning prizes. Come and join the fun!

Here are some fresh, interesting websites where you can discover additional things.
One of the most well-known sites worldwide is milyon88. More individuals are now passionate about this game.

Good day! Are you loving plaing slot games? try our exciting and fun games at jili slot games.
We also provide a lot of free bonuses. Come and invite your friends play here.

What an excellent article! If you want more about sports like cricket, check our 11ic for more information; cricket is the most favorite sport now.

It's clear that you have a deep understanding of what it takes to foster a positive and collaborative work environment. Your insights on the five key factors for achieving team cohesion were spot-on and incredibly practical.

luxury furniture Dubai

My supervisor works with us every month just for these reasons. So we can make sure for the company that our customers get the best quality from Pablo Snus bestellen.

In our village there is a company that advises companies that are in the Snus industry, for example. From what I've heard, it's supposed to be very effective.

Unlock the thrill of fortune's dance at the mesmerizing ssbet77 casino . Join us for the ultimate fishing adventure at jili fishing 2023 ! Try our jdb slot games provider philippines and get more exciting promotions and free bonuses!

My sincere appreciation goes out to the author for their remarkable article. Your meticulous research, eloquent writing, and profound insights have Pokemon Infinite Fusion opened my eyes to new perspectives and enriched my understanding of the subject matter.

Experience wealth in jili golden empire, where dreams turn to reality. Dive into jili fishing games 2023 for an immersive angling adventure. Embark on a thrilling journey through popular jili slot games with enticing themes and generous rewards.

It's really a great and helpful piece of information. Are you a clash royale game player and get stuck in particular arenas because your cups and level are low to the other players? If yes, then use the master Royale private server to become much more skilled increased at the game. To install this server visit the article.

In the exciting online fishing game, the waters teem with excitement and every catch sets the stage for even greater thrills in the enchanting world of jili slot games, specifically tailored to delight players with their engaging gameplay and irresistible rewards, making online slot games philippines the ultimate destination for gaming enthusiasts seeking a tidal wave of entertainment.

What a amazing article! Thank you for giving us more information about your topic. If you want to know more about your topic and about the other like online games. Here's milyon88 casino to give you a lot of information about online games. You can also play here and make a huge free bonuses. You can also invite your friends to play here and get together a rewards.

milyon88 online casino enticed players into a digital paradise where chance and excitement combined to create an amazing tapestry of enjoyable games and limitless possibilities.

We include the top 10 online casinos in the Philippines along with their benefits in this detailed guide.

Best online casinos in Asia in 2023 - Based on ratings from our betting and casino experts, these are the best online casinos that welcome players from around the globe.

The ideal online casino in India player because it has more than 8600 casino games and an excellent sportsbook! There is a ton of enjoyment available.

Best new online casinos in Thailand ? We give you the best of the best casinos that you never played before.

With more than 20 poker rooms offering live tournaments and cash games on hundreds of tables, close to 60 casinos, live poker is well-liked in the nation.

Live coverage of the world's largest competitions. We'll bring you constant poker activity straight from the tables with our live poker reporting update.
The heartland poker tour schedule 2017 (HPT) is both an American poker tour and a globally syndicated television show that airs 52 weeks a year.
The newest poker brand in Asia is dragon room poker. With a poker establishment in the Philippines, an Asia-wide poker tour, and an internet poker application.
There is a new trend in live poker: the big blind ante. It speeds up play so you get more hands per level, which is great.
Join natural8 poker exciting online poker tournaments, which feature freerolls, satellites, and the legendary Sunday events, and have over $120,000,000 in monthly guarantees.
One of the largest poker in macau venues, the Poker King Club, is located on the casino floor of the Venetian Macau.
The final six players in the pspc 2023 or PokerStars Players Championship, each of whom is assured at least a $1 million payoff, are led by Argentina's Nacho Barbero.
maria ho poker player is one of the top female poker players in the world and was inducted into the Women in Poker Hall of Fame. She has won more than $5 million in live tournaments.
The player in the big blind ante for everyone in tournaments that use a big blind ante, as the WSOP just declared for their high roller events.
The Main Tour festival for world poker tour 2023 schedule will start on September 14, 2023. The festival will provide a variety of ancillary activities, such as a Mystery Bounty.

Afegeix un comentari nou