Es presenta ‘L'impacte dels factors socials en l'atenció a la salut mental’

F Pere Tarrés
 Font: Sant Pere Claver
L'estudi l'han desenvolupat conjuntament la Fundació Pere Tarres i Sant Pere Claver Fundació Sanitària
 Font: Sant Pere Claver
La recerca realitzada aporta evidències sobre l'impacte que té en la salut de les persones i la complexitat en l'atenció
 Font: Timisu
Es remarca la importància d’abordar l'atenció a la salut mental dels pacients de manera integrada amb la resta de la comunitat

Es presenta ‘L'impacte dels factors socials en l'atenció a la salut mental’

F Pere Tarrés

Resum: 

La recerca s’ha desenvolupat en els Centres de SM Infantojuvenil i d'Adults de Sants-Montjuic de Barcelona.

La Fundació Pere Tarrés i Sant Pere Claver - Fundació Sanitària presenten l’informe dels resultats de la recerca sobre L’impacte dels factors socials en l'atenció a la salut mental’, un estudi empíric desenvolupat en els Centres de SM Infantojuvenil i d'Adults de Sant-Montjuic. Monsterrat Martínez Melo, Miriam Miguel i Rosa Coscolla han estat les autores de l’estudi que ha comptat amb una comissió de seguiment formada per diverses persones professionals de la Fundació Sant Pere Claver.

La recerca realitzada aporta evidències sobre l'impacte que té en la salut de les persones i la complexitat en l'atenció del fet de conviure amb un o més factors socials de risc. L’informe indica la necessitat d’incloure la diagnosi de vulnerabilitat com una eina per orientar les estratègies d'intervenció. Entre les actuacions que han de fomentar aquest paradigma, destaquen la sistematització del registre de la dimensió socials, la validació del sistema d'indicadors de factors socials i l’ampliació a d'altres territoris i districtes.

L'estudi també entra en la importància d’abordar l'atenció a la salut mental dels pacients de manera integrada amb la resta de la comunitat, fomentant la creació de dispositius i recursos participats per tots els agents possibles. S’hi troben escoles, serveis d’intervenció socioeducativa i de lleure, serveis d’inserció laboral, serveis prelaborals, serveis socials o sociosanitaris, associacions en primera persona o de familiars, entre d’altres.

En aquesta línia, l’informe posa de manifest que la incidència dels factors socials de risc requereix dissenyar un programa específic d’actuació per al foment de la participació comunitària i la integració social i la disminució de la solitud i l’aïllament. Aconseguir vertebrar espais de participació amb un protagonisme actiu de la població amb factors socials de risc és clau per aconseguir dissenys més efectius, amb polítiques i programes que enforteixin la cohesió social per contribuir al manteniment del vincle entre el l’usuari i la societat.

Afegeix un comentari nou