Evalúa+, una eina per l'autoavaluació

SIDA STUDI
Autor/a: 
SIDA STUDI
 Font: SIDA STUDI
L'avaluació està orientada a la millora dels serveis i dels projectes

Evalúa+, una eina per l'autoavaluació

Autor/a: 
SIDA STUDI
SIDA STUDI

Resum: 

Evalúa+ és una pàgina web que té com a objectiu ser una eina de suport perquè les entitats i els seus professionals integrin l'avaluació en els seus projectes.

Evalúa+ és una eina ideada per SIDA STUDI que pretén acompanyar i assessorar aquelles persones i entitats que treballen la sensibilització i educació afectiva-sexual i vulguin avaluar els seus projectes.

Per SIDA STUDI, l'avaluació està orientada a la millora dels serveis i dels projectes i defuig totalment del control o la justificació. Amb l'Evalúa+ es pretén dotar d'eines que permetin elaborar material avaluatiu propi de cada entitat i que amb els resultats obtinguts es pugui planificar millor el temps, sistematitzar la informació, reconèixer la qualitat i introduir canvis estratègics.

Així mateix, des de la pàgina web de l'Evalúa+, SIDA STUDI ofereix un servei d'assessorament i acompanyament gratuït que permet resoldre dubtes sobre el funcionament de la pàgina i sobre la planificació de l'autoavaluació.


Afegeix un comentari nou