Jordi Foz: "La Llei de Transparència implica un canvi cultural i organitzatiu que de vegades no és fàcil"

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Jordi Foz: "La Llei de Transparència implica un canvi cultural i organitzatiu que de vegades no és fàcil"

F Pere Tarrés

Resum: 

Jordi Foz, secretari de Transparència, de Govern Obert i de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ens parla de la importància de la Llei de Transparència i de la seva aplicació.

Quina importància té que s’hagi fet efectiva la Llei de Transparència?

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va ser aprovada per ampli acord de les forces polítiques presents al Parlament. És una Llei de les més avançades a Europa Occidental i un instrument clau per transformar les administracions públiques en organitzacions més transparents i participatives. Però, per molt que tinguem lleis molt ambicioses publicades al Diari Oficial, no n’hi ha prou per assolir els objectius de transparència. Cal que els responsables d’acomplir-les se les creguin i impulsin el canvi cultural i organitzatiu que impliquen.

L’important és l’actitud, la voluntat de ser transparent, creure-s’ho. Entendre que la informació pública és de tothom i que cal construir les eines perquè els ciutadans hi puguin accedir. Però no només això, sinó sobretot comprendre quina és la finalitat última de la transparència: comunicar adequadament la informació de l’activitat del poder públic, per garantir el rendiment de comptes, el control ciutadà i la participació dels ciutadans en les polítiques públiques. Ras i curt, l’objectiu de la Llei és que els ciutadans estiguin prou informats perquè participin i controlin les polítiques públiques.

Aquest canvi d’una administració opaca a una de més transparent, d’una administració vertical a una altra més horitzontal suposa una transformació profunda que només es pot assolir amb un treball intens i continuat. Malgrat tot, l’aprovació de la Llei ha suposat una sacsejada i els canvis comencen a ser evidents a les Administracions Públiques.

Creu que s’ha fet prou difusió de la Llei i de la obligatorietat de compliment que suposa per a les entitats no lucratives?

S’ha fet un esforç important de difusió (jornades, guies, cursos de formació, etc.), i, en aquest sentit Xarxanet.org ha tingut un paper clau. Ara bé, cal continuar difonent la Llei i les seves implicacions i sobretot donar suport a les entitats no lucratives per poder-hi donar compliment. La Llei, i en som conscients, implica més exigències i més feina per a les entitats, moltes de les quals fan les seves tasques exclusivament gràcies al treball voluntari dels seus associats. Per això, volem continuar duent a terme programes de suport jurídic i tècnic per facilitar la tasca a totes les entitats obligades per la Llei.

A què contribuirà aquesta llei en el sector no lucratiu?

La feina que estem fent, més enllà del compliment de la Llei, també serveix per millorar les organitzacions, per fer-les més obertes, i perquè els socis i els ciutadans hi confiïn cada cop més. Quanta més informació sigui pública, més confiança tindran els socis en les seves organitzacions i, no només això, sinó que també tindran una eina molt més potent per participar internament. Sense informació, és molt difícil participar en condicions,

Per si això encara fos poc, la transparència de les administracions públiques permetrà al sector no lucratiu poder accedir a dades i informació que li faran més fàcil les seves activitats. A l’associacionisme social, per exemple, li interessa conèixer la informació dels serveis socials públics, per poder-hi treballar en xarxa, per poder-lo criticar, si s’escau i, en definitiva, per poder-lo millorar.

De fet, perquè la transparència sigui un instrument útil per la millora de les administracions públiques, per disminuir el frau per exemple, és cabdal que el sector no lucratiu aprofiti tant com pugui les eines que la Llei dóna, com ara el dret d’accés la informació o la publicitat activa de dades als portals, molt útils per controlar les nostres polítiques i millorar-les. Si volem construir un nou país, una democràcia de qualitat, cal obrir les nostres organitzacions i afavorir la participació i el treball en xarxa.

Hi ha moltes entitats petites que no tenen el temps ni la infraestructura per donar compliment a la Llei, com se les pot ajudar des de l’administració?

Una mica ja ho he comentat abans, se les pot ajudar amb un suport permanent, amb formació continuada, amb la publicació de guies clares, construint eines tecnològiques, com ha fet Xarxanet.org, en les quals puguin publicar la seva informació sense haver de fer una inversió econòmica. I simplificant tant com sigui possible la relació amb les Administracions Públiques.

Ser transparent és només publicar la teva documentació a la web? O passa per una actitud general enfront la teva tasca?

Implica molt més, un canvi profund de les organitzacions. En totes les organitzacions, també en les privades i sense ànim de lucre, el joc del poder existeix; i el poder sovint se sent còmode en el secret. Per això obrir una organització, fer-la transparent, implica un canvi cultural i organitzatiu que de vegades no és fàcil, ni immediat.

De fet si les nostres organitzacions s’obren, si fem que la informació flueix-hi internament d’una forma fàcil, haurem aconseguit el més complicat. Després publicar-ho és relativament fàcil si tens l’eina tecnològica necessària.

Afegeix un comentari nou