Els ingressos del Tercer Sector a Espanya representen l'1,4% del PIB nacional

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El 86% de les organitzacions consultades creuen que el seu personal té les competències necessàries per desenvolupar les seves funcions. Font: Canva.
 Font: Canva
El 57% de les entitats consultades disposen de menys d’un milió d’euros de pressupost. Font: Canva.

Els ingressos del Tercer Sector a Espanya representen l'1,4% del PIB nacional

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

La tercera edició del ‘Baròmetre d’entitats no lucratives’ ha analitzat la realitat de més de cent trenta entitats sense ànim de lucre.

La Fundación Deloitte, l’Asociación Española de Fundraising i la Fundación Lealtad han publicat la tercera edició del ‘Baròmetre d’entitats no lucratives’ on han analitzat la realitat del treball en el Tercer Sector. En aquest estudi han participat més de cent trenta entitats sense ànim de lucre.

Segons les dades recollides, es calcula que a Espanya el Tercer Sector concentra més de mig milió de llocs de treball amb ingressos que representen l’1,4% del producte interior brut (PIB) nacional en projectes d’acció social.

El 57% de les entitats consultades disposen de menys d’un milió d’euros de pressupost. Aquesta realitat dificulta desenvolupar nous projectes per combatre les desigualtats socials. Així mateix, la gran majoria de les organitzacions del Tercer Sector a l'estat espanyol tenen menys de deu empleats o empleades. Només el 6% de la mostra tenen una plantilla amb més de dues-centes cinquanta persones i amb més de vint-i-cinc milions d’euros de pressupost.

Situació financera de les entitats del Tercer Sector

Les entitats sense ànim de lucre han incrementat els seus ingressos en 2022, tant de particulars com de donacions d’empreses, en més de deu punts. Les organitzacions són positives respecte als fons percebuts per l’Administració pública, només un 13% espera que es redueixin durant el 2022. Per altra banda, una de cada quatre entitats espera rebre finançament per part dels Fons Next Generation.

Pel que fa a les despeses de les entitats, el 71% estan destinades a l’execució de programes i a l’atenció directa, seguida de l’àrea d’estructura i gestió, que representa el 19%. En últim lloc, la comunicació i el màrqueting suposen el 9% de la partida pressupostària, recursos que es destinen a la difusió de la missió i els projectes de les organitzacions així com per a la captació de fons.

La realitat del treball en el Tercer Sector

La professionalitat de les persones treballadores de les entitats no lucratives destaca per la seva excel·lència. El 86% de les organitzacions consultades creuen que el seu personal té les competències necessàries per desenvolupar les seves funcions i el 97% assegura que a les seves entitats es realitzen programes de formacions.

Els departaments amb menys treballadors i treballadores són els de comunicació, màrqueting i captació de fons, representant només el 15% del personal total. El baròmetre mostra que com més gran és l’entitat més recursos es destinen a aquests departaments, arribant al 30% de la plantilla. Els perfils més demandats són els de captació de fons i gestió de subvencions, seguit d’experts i expertes en digitalització.

Pel que fa al gènere, el 70% de la plantilla de les entitats no lucratives són dones. Però, en els llocs directius, en canvi, ocupen el 65% i en el patronat i en la junta directiva el percentatge baixa significativament arribant al 48%.

Font: Fundación Deloitte.

Finalment, respecte a la modalitat de treball, arran de la pandèmia, el 56% dels treballadors i treballadores de les organitzacions enquestades ha tornat a l’oficina, el 25% està amb un model mixt i només el 19% teletreballa de forma permanent.

Afegeix un comentari nou