Com avaluar la gestió de les entitats no lucratives

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com avaluar la gestió de les entitats no lucratives

F Pere Tarrés

Resum: 

El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés posa a disposició de les entitats una eina per ajudar-les a reflexionar entorn a la gestió organitzativa i definir accions de millora.

Avaluar els projectes desenvolupats per les entitat esdevé un element clau per conèixer si se segueix el rumb correcte i per establir les pautes de les accions futures. Però tant o més important com l'anàlisi dels projectes és l'avaluació de la gestió organitzativa de l'entitat. Com estem gestionant l'entitat? Tenim clara la missió de la mateixa? Utilitzem els canals de comunicació adequats en cada cas?

Per poder fer una diagnosi acurada de la gestió organitzativa de l'entitat, el departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés posa a disposició de les entitats Ho tenim, una eina que ens permetrà analitzar quin és l'estat de salut de la nostra gestió i, a la vegada, reflexionar sobre un seguit de pautes que ens serveixin de guia a l'hora de planificar futures accions.

Concretament, els ítems avaluats per aquesta eina es divideixen en tres àmbits transversals: l'estratègic, gestió de persones i desenvolupament de les activitats.

En l'àmbit estratègic, l'eina analitza sobretot aspectes com la missió i valors de l'entitat o les línies a seguir en relació a la base social. Pel que fa a la gestió de persones, es posa èmfasi en el paper i contacte amb els socis/es, voluntaris/es, òrgans de govern, persones remunerades i si s'està utilitzant el canal adequat per comunicar-se amb cada col·lectiu. El tercer àmbit, el de desenvolupament de projectes, avalua si tenim present la missió i valors de l'organització a l'hora de planificar activitats, com les avaluem, si disposem de protocols o models d'elaboració d'accions o registres de despeses, entre d'altres ítems.

Podeu accedir a l'eina Ho tenim a través del següent enllaç.

Afegeix un comentari nou