Noves mesures de flexibilització per a les subvencions contra la violència de gènere

F Pere Tarrés
La Secretaria general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies permet modificar les despeses efectivament realitzades pel beneficiari, i adaptar les que no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l'estat d'alarma Font: Imatge de Bruno /Germany a Pixabay
Imatge de Bruno /Germany a Pixabay

Noves mesures de flexibilització per a les subvencions contra la violència de gènere

F Pere Tarrés

Resum: 

Dijous 21 de maig s'ha publicat la resolució de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la convocatòria extraordinària de subvencions per a projectes de lluita contra la violència de gènere, mentre estigui vigent l'estat d'alarma.

Davant la declaració de l’estat d’alarma, el passat 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic van quedar suspesos.

Com a conseqüència, en l’àmbit de les polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els expedients de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’any 2019, foren un dels casos afectats per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la.

Cal tenir present que aquestes subvencions van adreçades a un seguit d'actuacions de prevenció de la violència masclista i serveis d'atenció a les dones i que per tant, davant la situació excepcional que s’ha creat com a conseqüència de la pandèmia, s'han de poder continuar garantint.

No obstant, hi ha la possibilitat de no poder donar compliment total al seu objectiu i finalitat, i amb la voluntat de seguir vetllant pels drets i interessos dels col·lectius més vulnerables, des de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha decidit aplicar el contingut de l’article 5.2 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març.

Segons l'esmentat article, aquelles activitats que es portaven a terme i que no es podran assolir poden ser modificades per adoptar mesures i instruments que contribueixin a pal·liar els efectes de les conseqüències de l’estat d’emergència.

D'aquesta manera, s'ha resolt el següent:

  • Aixecar la suspensió de la tramitació dels expedients.
  • Admetre per al seu finançament, les despeses efectuades i realitzades pels beneficiaris encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
  • L’entitat beneficiària pot adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma. Haurà d’informar d’aquesta adaptació a l’òrgan gestor, que validarà, amb caràcter previ, la modificació sempre abans de la justificació. En aquesta modificació es tindran en compte les despeses efectivament realitzades pel beneficiari, i s’adaptaran les que no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma.

Es poden consultar les possibles actuacions d’adaptació de les subvencions en aquesta Resolució.

Totes aquelles entitats que es vulguin acollir a alguna de les mesures d'adaptació hauran d'omplir un formulari de sol·licitud.

Afegeix un comentari nou