Sumant per les persones

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Sumant per les persones

Resum: 

La Diputació de Barcelona i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya publiquen una guia que recull vuit experiències d’èxit en la col·laboració entre cooperatives d’iniciativa social i ajuntaments en el sector de l’atenció a les persones.

El món local i el cooperativisme comparteixen finalitats. Tots dos volen donar resposta a les necessitats de les persones, ja sigui ciutadania en general –en el cas dels Ajuntaments– o persones sòcies i col·laboradores –en el cas de les cooperatives d’iniciativa social–. Aquest element facilita que entre tots dos mons és puguin establir relacions de col·laboració que siguin el màxim de beneficioses per al territori i les persones que el composen.

Per tal d’ exemplicar aquestes relacions d’èxit, la Diputació de Barcelona i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya han editat “Sumant per les persones: bones pràctiques en la col·laboració entre el món local i el cooperativisme d’iniciativa social”. Una guia que recull els casos de vuit cooperatives del sector d’atenció a les persones –Delta, Doble Via, Eduvic, Encís, Moltacte, Suara, TEB i Xarxa Gedi– amb administracions locals d’arreu del territori català.

A cadascuna de les fitxes d’experiència trobareu, entre altres dades, una breu descripció, informació sobre els antecedents, els principals principis cooperatius que s’apliquen en aquestes relacions de col·laboració, el valor afegit que aporten i quins aspectes claus han facilitat l’èxit del projecte.

Afegeix un comentari nou