5 apunts per a la captació de persones voluntàries

Autor/a: 
Antoni Lluch i Rovira
 Font:
Font:
 Font:
Font:

5 apunts per a la captació de persones voluntàries

Resum: 

En el desenvolupament d’un pla de voluntariat una de les primeres fases fa referència a la captació de les persones voluntàries. En aquest recurs, trobareu diveros apunts al voltant d'aquesta temàtica.

La proposta que teniu a continuació està pensada des de la pràctica o dificultats més habituals en les que es troben les entitats, i no tant des d’un enfocament tècnic, com es pot trobar en diferents manuals de voluntariat.

Quin perfil necessitem?

Un primer element a establir és el perfil del voluntariat. Hem de conèixer bé el que necessitem i per després iniciar la seva recerca.

El perfil és un pas previ que ens marcarà quines possibles vies de captació hem d’utilitzar per aconseguir aquesta fita. Pensem que és molt diferent si ens proposem aconseguir un equip de voluntaris per l’entitat que desenvolupin diferents funcions, que si cerquem voluntaris per un projecte concret i específic, que si necessitem un gran nombre de voluntaris però per un acte puntual. A cada una d’aquestes necessitats i diferents nivells d’exigència es corresponen alguns canals per fer la crida i obtenir èxit en l’empeny. Com diverses són les necessitats i perfils, diversos han de ser els canals i tipologia dels voluntaris. En aquest sentit, hauríem d’obrir-nos a altres possibles vies de captació de voluntaris com gent gran o voluntariat d’empresa que aportin altres visions més enllà de les més habituals que interpel·lin les nostres maneres de fer i que ofereixen també més estabilitat.

Quan fem la cerca?

Massa cops ens trobem reiniciant el cicle de voluntariat cap al mes de setembre/octubre per emprendre les nostres activitats habituals seguint un cicle acadèmic, que ens ve marcat per un determinat perfil de voluntaris que són els estudiants. En canvi, poques vegades aconseguim cloure el cicle del voluntariat amb el que s’anomena la fidelització. És en aquest aspecte en el que volem insistir en el següent punt.

El millor voluntari és el que ja tenim

Abans de fer una crida per captar nous voluntaris hauríem de fer un exercici per veure si ja disposem d’aquests voluntaris dins de la pròpia entitat. Coneixem realment els nostres voluntaris i el seus potencials i capacitats? Massa cops els limitem o adjudiquem alguna tasca concreta i precisa i ens tanquem nosaltres mateixos les portes. Hem de conèixer la nostra gent.

D’ací la importància del treball continuat amb els voluntaris, cuidant un recurs gratuït que tenim i acompanyar-lo de manera continuada, estant atents als seus suggeriments i demandes, oferint vies d’intervenció en l’entitat més enllà dels aspectes funcionals i utilitaris de la tasca que desenvolupin.

Fixem-nos que cap al final d’un pla de voluntariat es parla de fidelització, de participació i de motivació. Són elements fonamentals que donen el plus de qualitat en el programa de voluntariat. La millor captació de voluntaris és la fidelització dels que ja tenim: el voluntari que ja coneix l’entitat, els seus companys, els usuaris que atén o la tasca que desenvolupa, que ja està integrat i format en la nostra visió, missió i valors. Els primers esforços s’han d’adreçar a aquest grup, fent camí amb ells per aconseguir que continuïn en la mesura del possible entre nosaltres.

Com garantir la fidelització?

Podem treballar la seva motivació amb un diàleg continuat sobre la tasca desenvolupada, oferint més i millor formació tan interna com externa. Incentivar amb nous reptes, oferint per dir-ho així un itinerari com a voluntari. El voluntari ens ofereix el seu temps gratuïtament però també té unes expectatives en acostar-se a nosaltres, expectatives legítimes que hem de conèixer i satisfer.

La participació. El voluntari és l’expressió de la inquietud social a l’entorn d’una problemàtica social , la voluntat d’intervenir, de ser part de la solució, de participar en la solució . Hem de treballar, per tant, les vies de participació dels voluntaris en l’entitat. Si els socis que ofereixen un suport ideològic i econòmic a l’entitat participen i decideixen, perquè els que aporten també un recurs com són unes hores de treball no intervenen de manera més activa en moltes entitats? Participació que ha d’incloure els equips de treball més tècnic, les comissions de la Junta i la pròpia Junta Directiva on és decideix la marxa de l’entitat. Ens aporten una visió externa , més fresca i oberta i menys capficada en el nostre cercle.

El treball de motivació i participació és el que pot conduir a la desitjada fidelització del voluntari.

Reflexió final

Si per captar voluntaris hem girat la nostra mirada cap endins de l’entitat, igualment en el moment de captar voluntaris hauríem de confiar també amb els recursos amb els que comptem i principalment en els recursos humans. Quin procediment més senzill, fàcil i eficient per captar voluntaris que el tradicional boca – orella entre els propis voluntaris i/ o membres de l’entitat? El voluntari és una de les persones que millor pot parlar de l’entitat, sense tenir cap interès específic i per tant pot donar la nostra millor versió: el que val la pena treballar entre nosaltres pel que som, per la tasca que fem i perquè no oblidem mai la nostra missió social pels més desafavorits.