6 idees per regular l’ús d’energia a les entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Kari Shea
Gairebé un 50% de l’energia elèctrica a Catalunya prové de les centrals nuclears. Font: Kari Shea
 Font: John Cameron
Utilitzar piles recarregables és una bona acció per estalviar energia. Font: Jophn Cameron

6 idees per regular l’ús d’energia a les entitats

F Pere Tarrés
Resum: 

Cal seguir estalviant electricitat en el dia a dia per tal de no gastar més recursos dels que pot aportar el planeta.

Gairebé un 50% de l’energia elèctrica a Catalunya prové de les centrals nuclears i, malgrat que aquest percentatge va disminuint amb el pas dels anys davant l’ús d’energies més verdes, cal seguir estalviant electricitat en el dia a dia per tal de no gastar més recursos dels que pot aportar un planeta cada cop més exigit. Aquesta problemàtica mundial ha de ser motiu de reflexió per a les entitats, no només com a model i com a temps educatiu sinó també com a eina transformadora.

Les idees que es mostren en aquest recurs són fruit de les propostes que s’exposen en dues publicacions. Concretament, al Manual de Bones Pràctiques Ambientals per a les Entitats de Lleure, editada per la Fundació Pere Tarrés; i a l’Auditoria Ambiental, document publicat per Escoltes Catalans. En cada un s’expliquen moltes possibilitats perquè les entitats siguin més sostenibles. A continuació, únicament es mostren idees per a l’estalvi d’energia elèctrica.

L’aprofitament de llum natural

És important tenir en compte aquest criteri a l’hora de decidir quins espais es fan servir per realitzar activitats, trobades o reunions. Fins i tot, els horaris en què s’han de dur a terme. Tenir els llums en sectors permet no haver de mantenir tota la il·luminació oberta innecessàriament, així com també col·locar tants interruptors com sigui possible. En un to més informatiu i de logística, algunes bones accions poden ser situar cartells amb la paraula ‘Tanca’m’ als interruptors i tenir persones encarregades de controlar que s’usen correctament.

Les bombetes de baix consum

Les bombetes de baix consum són un 85% més eficients i duren entre 8 i 10 vegades més que la resta. Per tant, són idònies per a la il·luminació general dels llocs on es desenvolupen les activitats. Les bombetes halògenes gasten molt i només són recomanables per a la il·luminació directa, mentre les incandescents són molt poc eficients. Si es disposa de pantalles fluorescents dobles, es pot inutilitzar un dels tubs per incrementar l’estalvi energètic.

Així mateix, és important portar tant bombetes com fluorescents a la deixalleria quan deixen de funcionar, per reciclar els materials.

Els aparells inutilitzables

Resulta habitual que a centres i seus d'entitats hi acabin arribant aparells antics de persones que formen part de l’entitat, persones conegudes o familiars que resulten ser d’alt consum i que funcionen amb piles. Quan això succeeix, cal intentar tenir-ne cura i, en cas que necessitin bateries, utilitzar piles recarregables amb un carregador. Per fomentar la recollida selectiva, es poden incloure accions a les activitats que ho afavoreixin. Portar a reciclar els electrònics vells inutilitzables és, com no pot ser d’una altra manera, una obligació per reduir la petjada energètica.

Per reduir energia, es poden separar els electrodomèstics que generin calor d'aquells que refredin i deixar les reixetes dels aparells electrònics/electrodomèstics lliures per una bona ventilació. Una bona acció a repetir temporalment és la de comprovar que les gomes de la nevera estan en bon estat i que aquesta tanca correctament. Qualsevol electrodomèstic o aparell elèctric s’ha de llençar al centre de deixalles municipal o mitjançant els serveis de recollida selectiva que tingui l’ajuntament.

El control de la temperatura

Després d’una tarda d’activitats plena de corredisses i suors, o d’un vespre de reunions, és un bon costum ventilar els espais. Si és hivern, s’ha de procurar que les finestres quedin ben tancades un cop s’hagi ventilat la sala. Si es compta amb calefacció, cal controlar la temperatura interior i que aquesta no sobrepassi o estigui per sota els 18 ºC, sobretot durant el dia. La resta dels moments, no apujar-la dels 19-21 graus, la temperatura idònia i més sostenible. També es poden tancar les persianes durant la nit per ajudar a l'aïllament.

La instal·lació de plaques solars

Si el local és de propietat, pot ser una bona idea estudiar les possibilitats tècniques d’instal·lar plaques solars, almenys per escalfar l’aigua. Sobretot, si es compta amb una base social que pugui col·laborar en la seva instal·lació i se’n pugui beneficiar per exemple, tenint a disposició les sales. D’aquesta manera, es fomentaria l’ús d’energies netes i renovables. També es pot guardar part del pressupost, si és possible, en iniciar-se en l’experiència de l’ús de l’energia fotovoltaica amb petits aparells, malgrat que les bateries no són bones aliades de la sostenibilitat.

La comprovació de la factura

La potència és la part fixa de la factura elèctrica i és la que acostuma a suposar una part majoritària de l’import. Com a entitat, convé que les persones responsables s’assegurin que la potència contractada és la correcta pel consum que se’n fa -això es pot consultar fàcilment amb la companyia- i es pot canviar, si es considera necessari. Hi ha diverses empreses d'energia renovable o verda (Som Energia, Bassols Energia) i empreses locals amb preus molt competitius.