6 recomanacions a l’hora de captar fons per a la nostra entitat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

6 recomanacions a l’hora de captar fons per a la nostra entitat

F Pere Tarrés
Resum: 

Us proposem una sèrie de reflexions que us ajudaran a avançar en aquest àmbit.

Aquestes recomanacions són fruït del debat i la reflexió durant la classe impartida per la Irene Borràs en el marc de l'assignatura "La Política de financiació de l'entitat" del Postgrau en Direcció i Gestió d'Organitzacions no lucratives i d'Economia Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés-URL.

Alineació amb la missió, visió i valors de l’entitat

Existeixen infinites possibilitats a l’hora de desenvolupar campanyes i activitats per aconseguir recurs per a la nostra organització, així com un nombre il·limitat d’organitzacions i empreses amb les qual arribar a acords de col·laboració.

Allò fonamental que hem de tenir present en el moment de dissenyar l’acció i/o tancar l’acord és que aquests siguin coherents amb la missió, visió i valors de la nostra entitat. Aquestes tres paraules constitueixen el nostre ADN i hem de ser coherents amb el que ens hem marcat.

Sistemàtica, planificació, mètode

Per tenir èxit en l’aventura de la captació de fons és important no improvisar. Cal que li dediquem temps i esforços tant a la planificació de les accions a portar a terme com al disseny de la proposta que presentem als possibles col·laboradors en funció del seu perfil i motivacions. Així mateix, el seguiment i l’avaluació dels resultats assolits esdevenen essencials per a la millora continua.

La realització de formació en aquest àmbit és clau per aplicar mètode i sistemàtica a l’art del fundraising.

Feina de tothom

La captació de fons no es quelcom que hagi de quedar únicament a la teulada de la persona responsable d’aquestes accions, sinó que totes les persones de l’organització s’han d’implicar. Qui millor que les persones que coneixen el dia a dia dels projectes per il·lusionar, enamorar i convèncer per aconseguir ampliar la base social?

Il·lusionar i enamorar

Per aconseguir suport a la nostra causa, hem de dominar l’art de la comunicació. Només d’aquesta forma serem capaços d’il·lusionar i enamorar i que se sumin a la nostra causa.

Una forma d’aconseguir-ho és parlar des de les emocions i explicant quin impacte tindria per a aquestes persones o entorn que la nostra organització no desenvolupés la seva tasca.

Els fons no sempre han de ser diners

La captació de fons no l’hem de centrar únicament en els recursos econòmics sinó que hem de tenir una visió més amplia. Això ens ajudarà a fer més gran el ventall de persones i organitzacions potencialment col·laboradores i a fer una proposta més adaptada a la realitat d’aquests perfils.

Entre els possible recursos a captar, trobem:

  • Donacions en espècies
  • Serveis gratuïts
  • Descomptes en productes o serveis
  • Col·laboracions qualificades
  • Contactes
  • Coneixement i idees sobre noves necessitats i/o projectes
  • Difusió

Agraïments + rendició de comptes + seguiment

L’agraïment a les persones i organitzacions que recolzen la nostra causa fa augmentar la sensació de satisfacció per part d’aquestes, a més de ser el primer pas per a la fidelització. Tenint en compte el que ens ha costat sumar-les, ara no ens podem permetre el luxe de perdre-les.

En aquest agraïment també és important que informem de les accions que portarem a terme amb aquests recursos, així com dels resultats assolits tant a curt termini com un cop finalitzada l’activitat. Una comunicació constant les faràs sentir part del projecte i de l’organització, base per continuar amb aquesta relació.