7 pistes per crear un pla de màrqueting de xarxes socials

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Alexander Shatov
Un pla de màrqueting de xarxes socials pot ser clau per simplificar la creació de continguts. Font: Alexander Shatov
 Font: Jeremy Bezanger
Un pla sòlid augmenta la probabilitat d'atreure donants. Font: Jeremy Bezanger

7 pistes per crear un pla de màrqueting de xarxes socials

F Pere Tarrés
Resum: 

Permet impulsar la presa de mesures oportunes i generar un seguiment de noves persones seguidores per participar en campanyes.

La presència de l’entitat a les xarxes socials no pot convertir-se en una de les tasques més estressants que ha de dur a terme l’organització. Per això, l’elaboració d’un pla de màrqueting de xarxes socials pot ser clau per simplificar la creació de continguts i ser eficient en aquesta feina. I és que tan important és planificar-les com no deixar-les de banda, perquè sense anar més lluny, l’ús de les xarxes socials està creixent ràpidament amb 4.200 milions de persones usuàries arreu del món, i l’any 2020 van generar un 51% del trànsit de donacions.

Un correcte enfocament de les xarxes socials en les entitats sense ànim de lucre recolzat per un pla sòlid augmenta la probabilitat d'atreure donants. A més, permet impulsar la presa de mesures oportunes i generar un seguiment de noves persones seguidores per participar en campanyes de donacions recurrents. Els set consells següents pretenen ajudar en la possible confusió que es genera en el si de les persones responsables de xarxes socials sobre què publicar, en quins canals i quan fer-ho.

Enfocament periòdic

La periodicitat de les publicacions variarà depenent de molts factors, com pot ser la capacitat que té l’entitat de generar contingut, l’època de l’any o les persones encarregades de la comunicació. No obstant això, independentment de les casuístiques de cada organització, és imprescindible crear un procés de planificació periòdic que ajudi a l’entitat a estar i a mantenir-se al dia de les xarxes socials. L’interessant és establir un ritme de publicacions que sigui fàcil de reproduir i en què les persones responsables se sentin còmodes.

Un cop duta a terme la planificació adient, no es poden deixar les xarxes socials abandonades considerant que les publicacions s’aniran succeint tal com s’ha establert. Cal connectar-se periòdicament per confirmar que les publicacions són oportunes i rellevants per a la vostra organització. Així mateix, s’ha de guardar un espai de flexibilitat per crear publicacions al voltant d'esdeveniments concrets i puntuals, com ara una promoció durant una campanya, l’inici d’un nou projecte o el posicionament de l’entitat sobre un tema d’actualitat.

Noves idees inspiradores

Una de les millors maneres d'inspirar-se a l’hora de crear contingut per a les xarxes socials és veure’n exemples diàriament. Mai saps què podria provocar una gran idea per a un repte de xarxes socials, i estar al dia de tot allò que succeeix al voltant del públic potencial de l’entitat pot servir per millorar de forma considerable els continguts publicats. Intenteu navegar per diversos comptes d'inspiració per fer fluir la creativitat i consulteu periòdicament comptes de referència de publicacions a les xarxes socials sense ànim de lucre.

Elecció dels canals

Noves plataformes de xarxes socials, com per exemple TikTok, s’han convertit en iniciadors de referència de converses durant l’any 2021, especialment entre el públic més jove. I és que una gran varietat d'opcions de plataformes socials és fantàstica per arribar a més gent, però també dificulta la possibilitat de dirigir-se a públics específics. En aquest sentit, les entitats haurien de centrar les publicacions en els canals que fan servir els seus públics per informar-se o comunicar-se amb l’organització.

Per fer-ho adequadament, el primer pas seria analitzar les últimes dades demogràfiques dels usuaris i les usuàries per canal. Aquestes estadístiques indicaran el nombre d'usuaris i usuàries mensuals, l'edat mitjana i el temps que dedica una persona usuària a participar en cada canal. La combinació d’aquestes dades amb tot allò que l’entitat ja coneix de la seva base social, permetrà crear contingut i tenir un impacte que impulsi l'acció del públic al qual es dirigeix l’organització.

Limitació dels continguts

A l’hora de crear el pla de màrqueting de xarxes socials per a entitats sense ànim de lucre, hi ha una gran varietat d'idees de publicacions per triar. Les organitzacions acostumen a fer ús de tota mena de continguts, des de reptes creatius fins a cites commovedores i entre aquest ventall cal tenir una regla bàsica: evitar crear confusió entre els usuaris i les usuàries que segueixen els comptes. I és que mai s’ha de perdre de vista que l’objectiu final és captar nous seguidors i noves seguidores i, sobretot, fidelitzar aquell públic afí a l’entitat.

No hi ha una manera correcta o incorrecta d'abordar els continguts que una organització ha de publicar a les seves xarxes socials, més que res perquè cada entitat haurà de respondre als seus objectius comunicatius. Tanmateix, pot ser una bona idea limitar les opcions de contingut a una llista d'uns 5/10 per centrar-s’hi quan es fa la planificació periòdica. D’aquesta manera, les persones responsables poden fer ús d’aquells continguts amb els quals se senten més còmodes per gestionar, anticipar i fer créixer l’estratègia de xarxes socials al llarg del temps.

Moments adequats

Cada canal de xarxes socials té diferents finestres d'alta implicació, segons el dia de la setmana i les hores específiques, que augmenten la interacció d’usuaris i usuàries per a cadascun d'aquests dies. A mesura que es té més informació sobre les estadístiques de participació, serà interessant tenir en compte la freqüència amb què s’hi publica per mantenir l'audiència compromesa.

Publicar a les xarxes socials no és tan senzill com pujar un nou vídeo simultàniament un dia concret de la setmana. Idealment, cada canal s'ha de mirar de manera única per tenir un major impacte.

Missatges clau

Un missatge coherent és el més important a l’hora d’elaborar els plans de màrqueting de xarxes socials per a tots els canals de l’entitat. Tots els continguts publicats haurien de seguir una narrativa perquè les persones que segueixin els diversos comptes identifiquin ràpidament quina és l’organització i puguin accedir amb certa facilitat a les informacions i comunicacions. En altres paraules, no és presentable que publicacions simultànies a dues xarxes fetes per una mateixa entitat sembli com si l’haguessin elaborat dues organitzacions diferents.

Com s’ha comentat, cada publicació pensada i creada per a qualsevol dels canals dels quals disposa l’organització s'hauria d'alinear amb una narrativa que segueixi una mateixa línia. D’aquesta manera, s’obtindrà una experiència de seguidors i seguidores més coherent. Per identificar narratives i temes oportuns per al contingut de les xarxes socials sense ànim de lucre, es poden tenir en compte dies internacions, correus electrònics i esdeveniments, entre d’altres.

Planificació de continguts

En definitiva, la clau d’una per elaborar un pla de màrqueting de xarxes socials és disposar d’una plantilla amb la planificació dels continguts que hauria d’incloure:

  • Un disseny de cada una de les publicacions.
  • Mots concrets que el públic veurà a les publicacions en les diferents plataformes que s’utilitzin.
  • La manera d’alinear els continguts a totes les plataformes socials.
  • Oportunitats de promoció creuada del mateix contingut en diferents plataformes.
  • El missatge o tema clau per donar uniformitat les publicacions periòdiques.