8 consells per millorar la captació de fons amb estratègies digitals

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: William Iven
Moltes entitats que consideren la captació de fons un element clau per a la seva supervivència. Font: William Iven
 Font: Halacious
L’estratègia digital ha de permetre diferenciar-se de la resta d’organitzacions. Font: Halacious

8 consells per millorar la captació de fons amb estratègies digitals

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es presenten formes més orgàniques per captar fons, a partir d’un enfocament que permeti la diferenciació de la resta d’organitzacions.

Són moltes les entitats que consideren la captació de fons un element clau per a la seva supervivència. Tanmateix, els pressupostos no acostumen a anar d’acord amb aquesta necessitat i els equips encarregats de cercar recursos per quadrar números han de fer mans i mànigues per fer-ho possible. Encara que no hi hagi fórmules màgiques, en aquest recurs es presenten consells per cercar formes més orgàniques de captar fons, a partir d’un enfocament de l’estratègia digital que permeti diferenciar-se de la resta d’organitzacions.

Proposar valor afegit a la pàgina web

És imprescindible que, a primer cop d’ull, qualsevol persona que entri a la pàgina web sàpiga què fa l’entitat i en què es diferencia d’organitzacions similars. Resulta interessar fer ús de fotografies i missatges que puguin cridar l’atenció, sense ser sensacionalista, generant emocions a les persones que les llegeixin i certa empatia i simpatia cap a l’entitat. Com a exemple, les comparatives acostumen a ser un bon recurs: “amb 20 euros podem omplir el carro de la compra d’una persona durant una setmana”.

Treballar el SEO

Pot resultar feixuc i, sovint, es necessita algun equip amb expertesa per tal de poder tractar-ho adequadament. No obstant això, és una estratègia a llarg termini que si es treballa adequadament, acostuma a donar fruits. Es tracta d'anar posicionant les paraules clau a partir de les quals les persones interessades i potencials donants poden fer cap a la web de l’organització a través dels cercadors com Google.

Integrar un formulari senzill a la web

A més de la seva presència, el més important és que sigui un formulari amb certa facilitat per omplir-se i no comporti que els i les potencials donants hagin de dur a terme molts passos per tal de fer el donatiu en qüestió o associar-se a l’entitat. És imprescindible que compleixi amb la normativa relativa a la protecció de dades i també que estigui ben redirigit a un correu electrònic que es consulta de forma regular. Si es vol recollir més informació, es pot optar perquè el formulari compti amb camps que no siguin obligatoris d’omplir.

Planificar campanyes regularment

Com a norma general, sempre s’haurà de tenir en compte una visió global anual amb l’objectiu principal que les accions de recaptació estiguin adequadament planificades. Només en el cas que apareguin alguns esdeveniments imprevistos, com en el cas de la pandèmia de la Covid-19, caldrà adaptar-se a la realitat del moment. Una de les estratègies pot ser fer una campanya de recaptació de fons que es dilati en el temps, mentre es van succeint campanyes concretes per projectes específics.

Fer un ús adequat de les xarxes socials

Les xarxes socials tenen defectes i virtuts i, en estratègies de captació de fons digitals, és interessant reduir els primers i maximitzar les segones. S’han de posar els esforços en què siguin grans aliades i perquè sigui possible, cal utilitzar-les correctament. A continuació es mostren alguns trucs que poden ajudar-hi:

  • Crear perfils a les xarxes socials on es troben els potencials donants. Prèviament, seria interessant fer un estudi per saber a quins espais es troben
  • Optimitzar els perfils per transmetre la imatge corporativa i unitària de l'organització.
  • Fer publicacions periòdiques i regulars per crear una comunitat de potencials donants.
  • Utilitzar els anuncis que es poden fer en xarxes com Facebook i Instagram per donar visibilitat a alguna campanya. Acostumen a ser relativament barats i permeten una important segmentació i que poden ser de gran ajuda.
  • Mesurar la repercussió de les accions que facin, tant a les xares com a la web corporativa.

Diversificar el format dels continguts

Hi ha molta vida més enllà de textos i fotos i, en la captació de fons digital, la forma pot tenir gairebé tanta importància com el fons. Cal potenciar la creativitat de l’organització i fer ús d’infografies, vídeos, testimonis o fins i tot podcasts que puguin cridar l’atenció de potencials donants. Les xarxes socials permeten, amb pocs recursos, generar continguts que permeten una interacció ràpida i directa amb el públic.

Segmentar potencials donants

Resulta fonamental que cada campanya que faci l’entitat vagi enfocada a el/la donant apropiat i, en aquesta línia, la clau està a fer una bona segmentació del públic a qui es dirigeix cada projecte. Per això, és primordial invertir temps a crear grups de donants que tinguin característiques similars, com poden ser la formació, les necessitats, l’edat, el lloc on viuen, el gènere, si és la primera vegada o fa temps que col·laboren en l’organització,....

Afavorir la difusió per correu electrònic

Si aquest es fa correctament, sigui a través d’un butlletí o bé amb un disseny adequat del correu electrònic, enviant dades de valor, segmentant el públic destinatari de forma correcta i personalitzant cada missatge, és una estratègia digital que pot funcionar molt bé.