8 guies clau per a la gestió de la qualitat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

8 guies clau per a la gestió de la qualitat

Resum: 

Us proposem diferents publicacions que ajudaran a reflexionar i preparar l'entitat per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat.

Curso Básico en Gestión de Calidad para ONG de Acción Social

Aquest manual de la Plataforma de ONG de Acción Social ofereix un aproximació als diferents certificats de qualitat existents i repassa els elements a tenir en compte en la implementació d’aquests sistemes.

Els costos de la qualitat a les ONG socials: eina d’autoreflexió

Aquest instrument, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, ajuda a reflexionar sobre quins costos té per a l’entitat la implementació d’un sistema de qualitat i conèixer si l’organització està preparada per fer aquest pas.

Gestión de la calidad en las organizaciones no lucratives de intervención social

Aquesta publicació de l’Observatori del Tercer Sector de Bizkaia examina els diferents sistemes de gestió de la qualitat i ens ofereixes claus per decidir quin és el que més s’ajusta a la nostra entitat, així com consells per a la seva implantació.

Guía para la elaboración de un pla de calidad

Aquest manual de la Plataforma de ONG de Acción Social detalla les diferents fases que hem de tenir present per desenvolupar un pla de qualitat: anàlisi i diagnòstic, execució, implementació i gestió i mesura i verificació. La publicació també proporciona eines per facilitar l’elaboració.

Guía para la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia

Aquesta publicació de la Fundación Luis Vives recull tot el que cal tenir present per implementar el model EFQM a una entitat d’acció social: creació d’un equip, autoavaluació, punts de millora i plans d’acció per a la millora. També recullen les principals problemàtiques i dificultats que us podeu trobar.

Implantació ISO 9001

Aquesta guia del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) assenyala les diferents pautes que ha de tenir en compte qualsevol organització que vol implantar l’ISO 9001: planificació, responsables, formació i sensibilització, definició del sistema, anàlisi de processos, redacció de la documentació i auditories internes.

L’estat de la qualitat de les ONG socials

Aquesta recerca desenvolupada per l’Observatori del Tercer Sector estableix un diagnòstic sobre la cultura de la qualitat a les entitats socials catalanes. A més a més, es defineixen estratègies de millores i recomanacions per impulsar la qualitat al tercer sector.

La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió

Aquest document, signat per tots els presidents i presidentes de les organitzacions que integren la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, estableix els 18 compromisos que defineixen la cultura de la qualitat en el dia a dia de les entitats.