Claus i funcionament dels equipaments cívics i comunitaris

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Són serveis que les entitats poden utilitzar per a les seves tasques de coordinació i activitats.  Font: Pexels
Són serveis que les entitats poden utilitzar per a les seves tasques de coordinació i activitats. Font: Pexels

Claus i funcionament dels equipaments cívics i comunitaris

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs posa el focus en els casals cívics, les cases del mar i els hotels d’entitats, equipaments públics que posen espais a la disposició de les entitats.

Un dels principals mals de cap de les entitats, especialment per a aquelles que són de dimensions petites, és trobar espais on establir la seva seu o, com a mínim, fer activitats de coordinació o altres. Una alternativa al lloguer d’espais és la cessió de sales i espais públics que ofereix l’administració.

Aquí és on es troben els equipaments cívics i comunitaris, dels quals n’hi ha de característiques diferents depenent de les necessitats que cobreixen. En aquest recurs, extret de la pàgina sobre els equipaments cívics i comunitaris del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, es detallaran les claus dels equipaments públics que més poden interessar a les entitats: casals cívics i comunitaris, cases del mar i hotels d’entitats.

Què són

Actualment, a Catalunya, hi ha més de 150 equipaments cívics. Són espais públics de participació i convivència gestionats pel Departament de Drets Socials mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, oberts a tothom, i amb l’objectiu d’implementar la cohesió social i la pertinença de la ciutadania. Aquests espais ofereixen diferents recursos i serveis d’abast general que estan a disposició de persones i entitats que vulguin desenvolupar la seva activitat a l’entorn proper, per tal d’afavorir la inclusió social, l’associacionisme i la participació.

Aquests equipaments s’adrecen o a la ciutadania general o, sobretot, a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, registrades on pertoca i amb una missió social o cívica.

Existeixen sis tipus d’espais cívics i comunitaris: les oficines d’afers socials i famílies, les ludoteques, els poliesportius, els casals cívics i comunitaris, les cases del mar i els hotels d’entitats. Als apartats següents es detallen les claus i el funcionament dels tres últims tipus d’equipaments esmentats, que són espais on les entitats poden instal·lar-se per a la coordinació i el desenvolupament de la seva tasca.

Casals Cívics i Comunitaris

Les entitats sense ànim de lucre podran accedir a aquests espais per a dur a terme les seves activitats, sempre en coordinació amb les altres persones i entitats que utilitzen el casal. L’objectiu és que amb la suma dels diferents agents que es troben al casal, la ciutadania tingui accés a diferents activitats, per a totes les edats i col·lectius, al llarg de l’any.

Els casals cívics i comunitaris solen posar a disposició de les persones i entitats interessades en utilitzar els seus equipaments: aules de taller, espais de lectura, punts de trobada, sales polivalents, aules de noves tecnologies, sales de reunions, gimnàs...

Per a sol·licitar una cessió d'espai en un casal cívic cal omplir aquesta sol·licitud.

Cases del mar

Les cases del mar s’anomenen així perquè tradicionalment constitueixen un punt de referència per a les persones treballadores del mar i les seves famílies. A més, per norma general, les cases del mar acullen associacions de persones jubilades i pensionistes, que sovint hi programen trobades de germanor amb altres cases del mar.

La ciutadania general hi trobarà activitats de molts tipus per a totes les edats, i en alguns casos hi tindran lloc programes per la inclusió social mitjançant les noves tecnologies i activitats de voluntariat. En aquests vessants, les entitats poden buscar una col·laboració per a dur a terme voluntariat amb persones grans amb activitats tecnològiques, solidàries i culturals.

A banda d’això, les cases del mar estan obertes a tothom, i ofereixen espais a les entitats cíviques i socials per a la realització de les seves activitats. Posen a la seva disposició espais similars als que ofereixen els Casals Cívics i Comunitaris (punts de trobada, aules de taller, espais de lectura, sales de reunions, gimnàs...).

Per a sol·licitar un espai per a la seva activitat, les entitats hauran de dirigir-se directament a la Casa del Mar que els interessi.

Hotel d’entitats

A diferència dels dos equipaments anteriors, els hotels d’entitats són espais cívics que tenen l’objectiu específic de donar suport a entitats i associacions mitjançant la col·laboració, oferint-los serveis per al seu desenvolupament, cooperant per la millora del moviment associatiu i possibilitant el treball en xarxa entre entitats. Això últim resulta molt fàcil, ja que els hotels d'entitats acullen diverses entitats alhora que poden optar per col·laborar.

Sovint, les entitats fan servir aquests espais com a seu de coordinació de la seva activitat. Així, els hotels d’entitats posen al servei de les associacions que acullen despatxos per a l’administració, sales per a reunions i activitats i bústies. Per a sol·licitar un espai a l’hotel d’entitats cal fer el tràmit en línia i pagar la taxa que s’hi indica.