Com fer l’objecció fiscal a la despesa militar

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
El Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal (SIOF) ofereix acompanyament a les persones que optin per adherir-se a la iniciativa.  Font: Pexels
El Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal (SIOF) ofereix acompanyament a les persones que optin per adherir-se a la iniciativa. Font: Pexels

Com fer l’objecció fiscal a la despesa militar

F Pere Tarrés
Resum: 

És un acte de desobediència civil que suposa destinar part de l’impost sobre la renda que hauria d’anar a despesa militar, a causes socials.

Segons un informe del Centre Delàs publicat el gener de 2024, el pressupost del Ministeri de Defensa va augmentar el 2023 un 23’4% respecte del 2022, arribant a un total de 27.617 milions d’euros. Això suposa el 2’17% del PIB, i una despesa militar de 54’8 milions d’euros diaris. S’espera que, degut als compromisos adquirits en les noves inversions, aquest augment no sigui menys gran el 2024.

Com indica l’informe, el govern espanyol continua pressupostant la inversió en el manteniment i la innovació de l’estructura militar a l’alça. Davant d’aquestes circumstàncies de creixement en la despesa militar, es va crear fa uns anys el Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a les despeses militars (SIOF), una entitat no lucrativa que treballa per assessorar a persones i entitats que volen realitzar l’objecció fiscal a les despeses militars en la declaració de la renda.

En aquest recurs es detallen els diferents passos que el SIOF indica que cal seguir per a fer aquesta objecció i deixar de contribuir amb impostos a la despesa militar.

Què és?

L’Objecció Fiscal (OF) o objecció de consciència a les despeses militars, és la negació activa a col·laborar amb l’Estat per al manteniment econòmic de l’estructura militar. Es considera un acte de desobediència civil activa que es duu a terme en el moment de fer la declaració de la renda.

Alhora, aquesta objecció es tradueix en un acte d’intercanvi en què es nega a hisenda una part de l’impost sobre la renda per a destinar-la al desenvolupament social solidari mitjançant la seva entrega a una entitat escollida per la persona declarant.

Ja fa una dècada que SIOF impulsa campanyes d’objecció fiscal, donant suport a col·lectius i organitzacions com Metges sense Fronteres o Entrepobles. Als apartats següents es detallen els passos que cal seguir per a fer la declaració de la renda en objecció fiscal.

Pas 1: Reflectir l’objecció a la declaració

Un cop s’hagi omplert la declaració de la renda, el mateix programa Renda WEB amb el qual es fa la declaració permet incloure-hi l’objecció fiscal. En aquesta plataforma cal anar a la pàgina ‘Resum de Declaracions’, i pitjar l’import de l’apartat ‘Retencions i altres pagaments a compte’.

A la pantalla que s’obrirà, a les caselles 605 (‘Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes’) o 606 (Retenciones articulo 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo) caldrà introduir la quantitat d’objecció fiscal, que des de SIOF recomanen que sigui 1€, 5€ o 10€, un import simbòlic, amb l’objectiu d’evitar reclamacions posteriors.

Un cop fet això, el programa calcularà la deducció i s’aplicarà l’objecció fiscal a la declaració gravada a Hisenda.

Pas 2: Fer l’ingrés d’objecció a una entitat social

Un cop s’ha fet la declaració, l’import de l’objecció ha de ser entregat a alguna entitat (social, de promoció dels drets humans, pacifista, solidària...) o al mateix projecte anual de SIOF. Cal fer això mitjançant un ingrés sota el concepte 'ingrés provinent de l’objecció fiscal 2023'. Un cop fet, serà primordial guardar el comprovant facilitat per l’entitat bancària, ja que s’haurà d’entregar al registre d’hisenda.

Pas 3: Justificar l’objecció fiscal

El següent pas és fer la declaració junt amb una carta d’objector/a fiscal adreçada al ministeri d’Hisenda (a partir d’aquest model) i el comprovant d’ingrés de l’entitat escollida. Caldrà lliurar aquests documents a la secció ‘Registre’ de qualsevol Delegació d’Hisenda, i explicar-los que s’està procedint a fer objecció fiscal amb total responsabilitat individual, i que a la carta d’instància, amb el número de referència de la declaració, es justifiquen els diners. També es poden lliurar aquests documents telemàticament.

Un temps després, Hisenda enviarà a la persona objectora la ‘declaració paral·lela’, que serà idèntica a la presentada però corregida, com si l’objecció fos una equivocació. Si s’accepta la correcció, es renuncia a l’objecció fiscal. És per això que s’haurà de fer un recurs davant la Delegació d’Hisenda en els 10 dies naturals de la seva rebuda. Si es denega aquest recurs, se n’haurà de fer un altre al Tribunal Econòmic Administratiu Provincial. De ser la resposta a aquest recurs també negativa, s’obrirà la via judicial. Un cop fet això, és possible no s’accepti l’objecció i que es procedeixi a l’embargament de la quantitat.

En totes les fases d’aquest procediment, s’aconsella posar-se en contacte amb un grup d’objecció fiscal, que donarà suport i acompanyament a la persona objectora i indicarà l’estratègia a seguir en cada cas.

Comunicar-ho al cens d’OF

L’últim pas que esmenta el SIOF és comunicar-ho al seu servei. L’objectiu d’això és donar una projecció social a la campanya, així com coordinar totes les persones objectores introduint les seves dades en un cens. El SIOF fa una enquesta anual amb aquest recompte que els permet fer un informe sobre l’abast de la campanya i fer el seguiment de totes les accions que fa Hisenda en rebre les objeccions.

La comunicació es pot fer per correu electrònic (a obfiscal@pangea.org), a la seva web o per correu ordinari (c/Bisbe Laguarda, 4, 08001 Barcelona). En aquestes comunicacions caldrà esmentar el nom, l’adreça, la quantitat objectada i la destinació escollida per a aquesta quantitat.

Finalment, el SIOF també demana que s’ompli el cens d’objector/a fiscal, un formulari que facilitarà a l’entitat la tasca estadística sobre l’evolució de l’objecció fiscal a Catalunya.