Serveis per a dones migrades

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Són llocs d’atenció, orientació, ajuda mútua i diàleg.  Font: Pixabay
Són llocs d’atenció, orientació, ajuda mútua i diàleg. Font: Pixabay

Serveis per a dones migrades

F Pere Tarrés
Resum: 

Vuit espais on les dones nouvingudes poden acudir per a rebre assessorament i acompanyament en temes jurídics, laborals, formatius, d’habitatge...

Amb el coneixement de les dificultats que suposa arribar a un nou país, no parlar l’idioma i a sobre patir les conseqüències dels falsos estereotips, aquest recurs vol servir d’ajuda per a les persones nouvingudes que necessiten assistència, consells i un espai on ser escoltades.

El recull se centra en els serveis per a dones migrades, per a les quals la situació de vulnerabilitat és doble. La majoria d’aquests suports específics surten d’entitats que treballen amb aquest col·lectiu, que ofereixen espais d’atenció, ajuda mútua i diàleg.

Programa ‘Mares entre dues cultures’, de Salut i Família

Salut i Família atén la salut de les mares immigrants i els seus fills i filles menors de tres anys al seu programa ‘Mares entre dues cultures’.

Conscient de l’amplíssim reguitzell de necessitats insatisfetes, l’entitat col·labora amb hospitals públics de Catalunya per a oferir assistència en salut reproductiva, cobertura vacunal, alimentació infantil i desenvolupament psicomotor, a més de l’establiment d’una xarxa de suport social amb activitats grupals d’educació sanitària intercultural.

Entre les prestacions que ofereix s’hi troben els grups d’intercanvi de dubtes i dificultats, l’orientació sobre recursos públics de planificació familiar i laboral i ajudes socials i el suport per a l’apoderament, ajudant a fer créixer les aspiracions vitals i a enfrontar-se a les dificultats socials i personals.

Coherent amb els valors anunciats, Salut i Família facilita l’assistència als grups garantint la seva gratuïtat i compatibilitat horària, i posa a la disposició de les persones assistents un servei de guarderia gratuïta.

Servei ‘Migrades’ de Dones No Estàndards

Dones No Estàndards va crear aquest servei en reconèixer un patró a la mateixa entitat: la majoria de persones contractades eren dones migrants. És un projecte que busca crear complicitats i convidar al treball mutu, preparant a les treballadores per a fer la seva tasca a l’entitat, adquirint aquestes un coneixement que després es poden endur a altres feines esdevenint una eina contra l’exclusió social.

Es tracta d’un programa integral, de manera que inclou tota mena d’avantatges: flexibilitat horària, formacions de català i coneixement del medi o cultura general (totes elles amb incentius com la subvenció del transport), i tots els serveis que s’ofereix a les usuàries (assessorament jurídic, administratiu, psicològic i logístic, acompanyaments, més formacions per a elles i els seus fills o filles...).

Inclusió Social i Integració, Fòrum Dona Activa

Aquesta entitat du a terme accions d’acollida i acompanyament a dones migrants, de minories ètniques i supervivents de violència de gènere. Són tasques integrals per a la igualtat d’oportunitats i contra l’exclusió social, però sempre amb un punt de vista intercultural, promovent la convivència als barris.

Així, Dona Activa posa a la disposició d’aquestes dones tota mena d’eines, des de suport emocional fins a orientació professional, passant per accions grupals per a l’apoderament.

Alguns dels serveis són ‘Català per a totes’, per a superar l’A2; ‘Empoderament de persones migrades’, per a la regularització administrativa i el nivell B1 de català, a més de formacions sobre la cultura catalana i el marc legal i jurídic; i ‘Em projecto al futur’, destinat a la inserció laboral.

Dona migrant i treball de la llar, Servei Jesuïta a Migrants

Aquest sector específic del Servei Jesuïta a Migrants respon a la constatació que ha fet l’entitat de la vulneració de drets que es produeixen cap als col·lectius que treballen a la llar. Es tracta d’un problema contextual, diuen, desprès del fet que hi ha un menyspreu cap a aquest tipus de tasques, considerant-les exclusives de dones. És una doble discriminació.

El servei ‘Dona migrant i treball de la llar’ acompanya les dones en la defensa dels seus drets i en l’avenç cap a la igualtat de les dones que treballen en el sector. Es posen a disposició del col·lectiu espais de trobada, tallers de drets laborals, orientació i intermediació laboral i jurídic i formacions i dinàmiques d’apoderament.

Associació Intercultural Diàlegs de Dona

La missió d’aquesta entitat és íntegrament el suport a les dones nouvingudes i no tan nouvingudes. Tots els seus serveis tenen l’objectiu de posar en contacte a dones amb orígens diversos residents a Catalunya i establir xarxes de suport i treball mutu al barri.

Algunes de les prestacions que ofereix són classes de llengua i coneixement de l’entorn, tallers, xerrades d’interès, sortides culturals i de convivència, activitats d’intercanvi... La idea és aconseguir la integració progressiva de les dones com a ciutadanes.

En línia: Raisa de Farmamundi

Farmamundi ha posat en marxa una secció a la seva web on dones de procedències diverses expliquen, a través de vídeos, els drets que tenen en relació amb la salut sexual i reproductiva.

Raisa’, que és com s’anomena aquest portal, compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa.

Paral·lelament, l’entitat ha creat un bot que respon preguntes relacionades amb la salut i el seu accés públic en castellà, francès, urdú, àrab i xinès.

La informació sobre les dues eines pot ampliar aquí.

Serveis d’atenció de Gencat

La Generalitat ofereix serveis diferenciats per a dones i per a persones migrades, però si la persona es dirigeix a qualsevol d’aquests espais, la podran dirigir als espais especialitzats que necessiti.

El Punt ICDObert pertany a l’Institut Català de les Dones, una institució de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes que ofereix assessorament i informació sobre diferents recursos com trobar feina o habitatge, processos de separació i custòdia d’infants, formacions, demanar ajudes, fer tràmits administratius o accedir a serveis especialitzats com el de violències masclistes o migració.

El Servei d’Informació i Orientació ofereix assessoria especialitzada per a les persones migrades i refugiades, i té prestacions d’assessorament jurídic, empadronament, sistema sanitari i educatiu, associacionisme, cursos de llengua...

Finalment, el Servei d’Acompanyament i Reconeixement Universitari (SARU) és un servei específic per a informar i orientar les persones en el reconeixement de titulacions universitàries estrangeres a l’estat.

Xarxa d’Acollida i Acompanyament

Un altre servei general és la Xarxa d’Acollida i Acompanyament de Barcelona, que coordina diverses entitats i serveis per a afavorir la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la convivència a Barcelona. El treball conjunt garanteix la màxima cobertura territorial i l’obtenció progressiva de recursos per part de les persones nouvingudes fins a adquirir autonomia.